Sist oppdatert: 17.11.2009 16:29

Nytt offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel

 

I henhold til planlovens § 11-14 legges kommuneplanens arealdel ut til 2. gangs offentlig ettersyn etter ny 1. gangsbehandling i Formannskapet i sak 020/09 den 16.06.2009.

 

Planbeskrivelse, plankart i målestokk 1:85 000, bestemmelser og andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på kommunehuset, bibliotekene i Begnadalen og Hedalen samt ICA Reinli. Alle dokumenter er tilgjengelig elektronisk på kommunens nettsider.
 

Fullstendig papirutgave av konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse er tilgjengelig på kommunehuset.

 

Uttalelser til 2. gangs offentlig ettersyn sendes skriftlig til Sør-Aurdal kommune, Planavdelingen 2930 Bagn innen 2. januar 2010.

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til saksbehandler Mari Olea Lie tlf 61 34 85 38.