Sist oppdatert: 19.11.2009 07:03

Kritiserer lovverk knyttet til skoleskyss

ARNE HEIMESTØL
  Fylkesordfører Audun Tron har gått ut i media og kritiserte dagens finansieringsordning for skoleskyss. Vi har i e-post bedt ham utdype synspunktene han kommer med, og gjengir hele svaret han har gitt:
 

Med dagens utgiftsdekning for skoleskyss, faller ca. 40 % av utgiftene på kommunen, mens fylkeskommunen får en regning på ca. 60 %.  Når kommunene vurderer skolestruktur, så regner de fleste inn "sine" merutgifter til skoleskyss, dvs. ca. 40 % av en ny utgift, mens den delen som gjenstår må fylkeskommunen dekke.
 

Det som er utilfredsstillende med dagens ordning, er at fylkeskommunen får betydelige utgiftsøkninger til skoleskyss som vi på forhånd ikke har muligheter for å "forhandle om". De bare kommer som en konsekvens av kommunestyrenes vedtak om endra skolestruktur. Dessverre er dagens lovverk slik.
 

Fylkeskommunen ønsker selvfølgelig ikke å blande seg opp i kommunestyrenes selvfølgelige rett til å både drøfte og beslutte den skolestruktur de til enhver tid synes er fornuftig ut fra elevtall/læringsmiljø, eller for den saks skyld økonomi.  Men det vi synes er svært utilfredsstillende, er dagens utgiftsfordeling både på eksisterende og nye skoleskysskostnader.  I sum skaper dette i neste omgang store utfordringer for oss i forhold til vårt ansvar og vår oppgave med å både opprettholde og utvikle et best mulig kollektivtilbud i hele Oppland. 


Vårt svar det siste året har vært å øke takstene og å legge ned rutetilbud.  Altså det motsatte av hva vi ønsker å prioritere, og som også kommunene er opptatt av at vi skal ha muligheten for å prioritere.