Sist oppdatert: 20.11.2009 19:07

Arild Bjørnstad fikk kulturprisen for 2009

ARNE HEIMESTØL
  Fredag 20. november ble Arild Bjørnstad tildelt Sør-Aurdal kommunes kulturpris for 2009. – Bjørnstad har hele livet vært glødende engasjert i musikklivet, og særlig korpsmusikken har ligget hans hjerte nær, sa ordfører Helland i sin tale på kulturkvelden i Hedalen.

Ordførerens tale
I år er det 31. gangen Sør-Aurdal kommunes kulturpris blir delt ut. Den ble første gang delt ut i 1978. Vi kan være stolte av at vi gjennom alle disse årene har hatt verdige kulturprisvinnere i kommunen. Og det er mange flere som hadde fortjent å få en kulturpris for sin fremragende innsats innen kulturlivet i kommunen. Det er hvert år mange verdige kandidater Levekårskomitéen har å velge blant når de skal kåre årets kulturprisvinner.

Formålet med utdeling av kulturprisen er å stimulere til økt innsats i kunst, kulturliv og miljøarbeid, og å gi en oppmuntring til de mange som er engasjert i slik virksomhet.

I retningslinjene for kulturprisen i Sør-Aurdal heter det:

Kulturprisen kan deles ut til enkeltpersoner som har gjort en særlig innsats i kunst og kulturliv i Sør-Aurdal. Prisen kan også deles ut til lag og foreninger.

Prisvinner
Levekårskomitéen har gjort enstemmig vedtak om at Sør-Aurdal kommune sin kulturpris for år 2009 skal tildeles:

Arild Bjørnstad


Bakgrunn
Arild Bjørnsatd har hele livet vært glødende engasjert i musikklivet, og særlig korpsmusikken har ligget hans hjerte nær. Han har utdannelse i korpsdireksjon.

Han flyttet til Hedalen i 1980 og begynte da å dirigere Begnadalen Musikkorps og Hedalen Skolekorps. Korpsene tok han over på kort varsel etter Rolf Skyvulstads bråe bortgang.

Arild hadde tidligere vært i HMK gardens musikkorps og var god til å marsjere. Det fikk korpsene våre her hjemme dra nytte av. Han hadde også mange kontakter i Danmark, slik at korpsene både i Begnadalen og Hedalen har hatt flere korpsturer dit. Han er heller ikke redd for å bruke av egen fritid for å fremme godt samspill, samtidig som korpsene har det sosialt.

I Begnadalskorpset hadde de også en tid eget storband, til glede for mange av musikerne.

Fra 1991 ble Hedalen skolekorps gjort om til et generasjonskorps.

Arild har vært flink til å få med barn og unge, og arbeidet godt med rekrutteringsarbeid til korpsmiljøet.

Arild har startet opp nye aspirantkurs mange ganger og fått med både unge og litt mer voksne musikanter. Hedalen har også hatt eget korpsband og storbandgrupper, dette spesielt i forbindelse med showkonserter som korpset har hatt flere av. Nå senest i påska 2009, der fastboende, turister og andre fikk se et kvalitativt meget godt og mangfoldig show som ble satt opp to ganger.

Arild har ikke bare vært en vanlig dirigent for musikkorpset i Hedalen. Han har utviklet dette til et korps med flere typer tilbud til de som bor i området. Det er knyttet forskjellige grupper eller band til korpset, slik at ungdom med interesse for både sang, gitar og bass har fått mulighet til å utvikle det.

Dette har ført til deltakelse i Ungdommens Kulturmønstring, der Arild i flere år har støttet opp om ungdommene som har stått på scenen i kulturhuset på Fagernes.

Arild er generelt opptatt av at barn skal ha en trygg og god oppvekst med gode fritidstilbud.

Arild er veldig aktiv i Vassfaret Lions Club. Han fikk innført ”Ditt valg” ved skolene i Sør-Aurdal.

Arild sier også at det er hans skyld at det ble 50 sone forbi skolen etter at han var FAU leder.

Han jobber som daglig leder ved Bagn Møbelindustri. Sammen med ansatte og investorer kjøpte de fabrikken etter konkursen i 2004 og har sakte men sikkert bygget fabrikken opp igjen.

Arild er veldig glad i å være ute i skogen, og da gjerne med motorsag. Han trives godt på setra og tar gjerne en tur til Vassfaret. Han drev med sau i 20 år som beita i Vassfaret. Det å gå i Mikkjel Fønhus og Edvart Elsrud sitt rike var høstens høydepunkt. Etter at han sluttet med sau, blir det ikke så ofte turer til Vassfaret, men han pleier hver høst å guide ”damer” fra Oslo på en tur. Han begynner alltid dagen med høytlesning fra en av Vassfarbøkene før de starter å gå. Underveis forteller han om steder de passerer.

Som menneske er Arild en familiens mann. Han har vanskelig for å si nei. Han setter stor pris på samspill med andre musikere i bygda. Han jobber iherdig for det han tror på og det som ligger hans hjerte nær.

Avslutning
Arild Bjørnstad har vist et glødende engasjement og hatt stor betydning for musikklivet i kommunen. Han har gjennom flere tiår stilt opp på en måte som har gitt et mangfoldig tilbud av høy kvalitet.

Det er moro å se det gode rekrutteringsarbeidet som er lagt ned og resultatene av det her i kveld.

Kulturprisen består av en gavesjekk, diplom og blomster. Jeg har med dette den store glede og ære av å be Arild Bjørnstad om å komme frem og motta kulturprisen.