Sist oppdatert: 20.11.2009 21:25

Tildelt kongens fortjenestemedalje i sølv

ARNE HEIMESTØL
 

Elling Fekjær er tildelt kongens fortjenestemedalje i sølv. Ordfører Kåre Helland overrakte medaljen på kulturkvelden i Hedalen fredag kveld. Nå er Elling invitert til mottakelse på Slottet.

 


Ordførerens tale

Det er med stor glede at vi deler ut en ekstra utmerkelse i kveld. 

Prisvinneren har i hele sitt liv vært opptatt av å skape aktivitet og utvikling. Gjennom målbevist arbeid og brennende engasjement har han bidratt til å gjøre kommunen Sør-Aurdal og bygda Hedalen kjent.

 

 

Han begynte tidlig å interessere seg for andre mennesker. Prisvinneren har i 38 år vært en pioner innen utvikling av miljøterapi (trygghet, trivsel, trening, sosialisering, struktur, klare regler og normer, læring, motivering, støtte og omsorg, og forutsigbarhet) som behandlingsform innen psykiatrien i Norge. Det kommer personell fra hele landet til Hedalen for å lære om miljøterapi som behandlingsform og kompetansesenteret tar hele tiden imot studenter.

 

Gjennom sitt pågangsmot og evne til å tenke nytt har han skapt en dynamisk hjørnesteinsbedrift med 40 ansatte som har hatt og har stor betydning for utviklingen av bygda Hedalen og Sør-Aurdal kommune. Under hans ledelse har institusjonen utviklet seg fra psykiatrisk sykehjem med noen få ansatte med inntaksområde Oppland til å bli et nasjonalt anerkjent psykiatrisk kompetansesenter.

 

På grunn av de gode resultatene som Fekjær har oppnådd, godkjente fylkesmann i 2004 opprettelse av en psykiatrisk poliklinikk i Hedalen under Sykehuset innlandet,og i september 2009 ble Fekjærtunet åpnet.

Fekjærtunet er et nasjonalt pilotprosjekt innen samhandling (spesialisthelsetjenesten, NAV og kommunene) i forhold til ettervern med fem overgangsboliger. Prosjektet er definert som nasjonalt satsingsområde av Helse og Sosialdepartementet, NAV og Husbanken.

 

I tillegg til å utvikle Fekjær har prisvinneren vært medlem av Sør-Aurdal kommunestyre i 21 år. Han har vært varaordfører og har hatt en rekke verv:

 • Leder for hovedutvalg for kirke, kultur og fritid Sør-Aurdal kommune: (1988-1991)
   

 • Medlem av levekårskomité Sør-Aurdal kommune: (1995-2007)
   

 • Kontaktutvalget for verneområdet Vassfaret: (1988-2011)
   

 • Representantskapet for Begna Bruk: (2007-2011)
   

 • Styremedlem i Bruskeruds legat: (1995-2007)
   

 • Småsamfunnsprosjektet i Hedalen (2002-2006)

For å nevne noe.
 

I tillegg har Elling de siste 24 år vært pådriver og vært med å bygge opp Bautahaugen samlinger som leder og deltagelse i underutvalg og venneforeninger.
 

Han har også deltatt i Hedalen Vel og Hedalen Ungdomslag. I 1999 ble Elling Fekjær tildelt Sør-Aurdal kommunes kulturpris og Bygdeprisen i Hedalen.
 

På bakgrunn av din innsats besluttet Sør-Aurdal kommune å anbefale Kongen at du skulle tildeles Kongens fortjenestemedalje. Derfor er det en stor glede å kunne tildele deg Elling Fekjær Kongens fortjenestemedalje her i dag. Vi håper at fortjenestemedaljen inspirerer deg til å fortsette med å utvikle Fekjær og Sør-Aurdal kommune. Vi ser fram til at du kontakter oss i forhold til nye ider og prosjekter!

 

I tillegg vil du senere bli invitert på Slottet til mottakelse.