Sist oppdatert: 23.11.2009 07:20

Hilmar 2009

TEKST: JAN-ARILD HEGDAL
FOTO: REIDAR SCHLYTTER OG GUNVOR STRANDBRÅTEN
 

Årets HILMAR kan med rette betegnes som en ILDSJEL! Gjennom hele idrettsåret er denne personen på ulike vis engasjert i aktiviteter i Hedalen idrettslag.

 

Prisvinneren har gjennom mange år ivrig arbeidet for å tilrettelegge aktiviteter for barn både på sommer og vinterstid.

 

I tillegg har årets HILMAR bidratt til at anlegg har blitt etablert og at vedlikehold og drift av alle idrettsanleggene våre er blitt grundig gjennomført. Vedkommende har også tatt på seg flere administrative verv i laget. 

 

Vi vil si det så sterkt som at uten denne personens innsats, på alle disse områdene, så hadde ikke Hedalen idrettslag, med alle sine aktiviteter og anlegg, fremstått slik vi gjør i dag.

 

Årets HILMAR startet sin karriere i HIL som aktiv fotballspiller, langrennsløper og hopper.

 

I voksen alder har han engasjert seg som trener og lagleder for 3 ulike lag i aldersbestemt fotball, fra knøtt til lillegutt/lillejentenivå. Han har også bidratt aktivt i samarbeidslag for Hedalen/Begnadalen.

 

Prisvinneren har på eget initiativ startet opp trening for unge og ivrige hopprekrutter i bygda.

 

Han har også fungert som materialforvalter i fotballgruppa i flere år og sittet i HIL sitt styre i en årrekke.

 

En av de aller viktigste oppgavene årets HILMAR har tatt ansvar for i HIL gjennom de siste 10 åra, er å utbedre HELE idrettsanlegget vårt;

 

HOPPBAKKENE, GARASJEN TIL LØYPEMASKINA, LYSLØYPA, VEDLIKEHOLD AV GRUSBANEN OG GRESSBANEN, OG SOM KRONEN PÅ VERKET ETABLERING OG DRIFT AV SKØYTEBANEN.

 

Han bidrar ivrig og med stor ansvarsfølelse gjennom hele året til preparering og drift av alle disse anleggene, og i tillegg stiller han opp på alle dugnader han har mulighet til å være med på. Han tar også med seg sine barn på mye av dette arbeidet, og sikrer dermed opplæringen av fremtidige ildsjeler for dugnad og lagsarbeid.

 

Det er med stor GLEDE og stor TAKK vi i HIL vil utmerke TRYGVE KJENSRUD med HILMAR for 2009.

 

I tillegg vil vi benytte anledningen til å takke Lena for alle de timene gjennom hele året vi låner mannen din.