Sist oppdatert: 05.02.2010 16:00

Lever historiske arkiver på Bautahaugen.

JAHN BØRE JAHNSEN
 

Opplandsarkivet i Valdres har til sammen over 500 arkiv fra foreninger, bedrifter, privatpersoner, garder osv. I depotavdelingen i det brannsikre rommet på Bautahaugen Samlinger oppbevares for tiden 19 arkiv på til sammen 8,5 hyllemeter.

 

Dette er arkiv med historisk interesse for Hedalen. Arkiv som leveres kan klausuleres, det vil si sperres for innsyn i samråd med arkivskaper eller familie. Det vil si at ingen kan se i arkivet før tidsfristen er løpt ut uten etter skriftlig søknad, som vurderes av familie eller museets arkivar.

 

Vi oppfordrer folk i Hedalen til å levere inn gamle protokoller og dokumenter for gratis og sikker oppbevaring på Bautahaugen. Ta vare på bygdehistorien. Svært ofte når foreninger jubilerer blir det spørsmål etter gamle protokoller og møtebøker, og så må man ut på bygda for å lete. Kanskje finnes protokollene hos en eller annen tidligere leder i laget. Men altfor ofte er protokollene glemt, kastet eller brent. La ikke det skje. Lever dem til Bautahaugen. Derfra kan de lånes ut når det er aktuelt.

 

Lever arkivsaker til Elling Fekjær, på Joker-butikken eller til arkivaren som er på Bautahaugen mandag 30. november fra ca. kl. 13 og noen timer utover. Vel møtt.

 

Jahn Børe Jahnsen

Konservator / arkivar

Valdresmusea AS

Tlf. 91 81 79 50