Sist oppdatert: 05.02.2010 16:00

Takk!

RØNNAUG SØRLIE
 

Styret for Bautahaugen samlinger vil gjerne få takke alle bidragsytere til gjennomføring av sommersesongen 2009.

 

Målt i antall besøkende var årets sesong en av de beste på mange år, og fra de besøkende er det gitt strålende tilbakemeldinger om interessante omvisninger, et hyggelig miljø og presentable hus og interiører.

 

Produktet Bautahaugen gjør ikke seg sjøl; noen står alltid bak.

 

 

I første rekke vil vi nevne omvisere og gaider Ann Karin Samsing og Kjellaug Kjensrud.  Tilbakemeldingene går på gode kunnskaper om det som vises fram, å bli tatt imot på en hyggelig og respektabel måte, og i tillegg få god kaffe, gode vafler og hyggelige samtaler om løst og fast.

 

I tillegg til disse har Venneforeningen ved formann Gunnar Fossholt som tidligere, gjort en formidabel jobb med å skape innhold og miljø på Bautahaugen. Temadagene i helgene har vært godt besøkt og har vært lærerike for alle så vel barn som voksne.

 

Og venneforeningens ”first lady” Kjellaug Kjensrud har stått i spissen for en rekke frivillige damer som har tilført Bautahaugen innhold og miljø.

 

Styret takker alle bidragsytere fra Venneforeningen, og håper suksessen kan gjentas neste sesong.

 

Styret vil også rette en spesiell takk til Rigmor Brenden  som sto i spissen for alle de som bidro og møtte fram på Mølledagen.

 

Styret gjentar en stor og varm takk til alle involverte.

 

En takk går også til de som har besøkt Bautahaugen i sommer. Vi er helt sikre på at det også neste år vil være gode og interessante opplevelser på Bautahaugen. Velkommen igjen!