Sist oppdatert: 05.11.2009 17:05

Bevilget knapt 1,2 millioner til fullfinansiering av velkomstbygget ved Valdres Folkemuseum

ARNE HEIMESTØL
  Valdres Folkemuseum mangler 6,7 millioner kroner til å fullfinansiere det nye velkomstbygget. Kommunestyret i Sør-Aurdal vedtok torsdag enstemmig å ta ansvar for 1 193 940 kroner av dette beløpet.

Dette skriver rådmannen i saka:

Den likvidtitesmessige situasjonen for selskapet er prekær. Pr. 31.10.09 er forfalt leverandørgjeld knyttet til nybygget ca.
4 500 000. Oppland Fylkeskommune har gitt tilsagn om utbetaling av resterende tilskudd på 4 300 000 nå, og dette vil avhjelpe den akutte situasjonen noe. Nord-Aurdal kommune har i tillegg gitt tilsagn om overføring av midler til avhjelp av akutt likviditetsmangel. Museet er imidlertid avhengig av ytterligere rask tilførsel av likvider for å unngå at framdrift i byggeprosessen må vurderes.

I tillegg til å løse den akutte likvidsituasjonen, er det nødvendig å sikre likviditet i den videre byggeprosessen, gjennom at museet gis mulighet til å etablere et byggelån fram til ferdigstillelse.

Totalsituasjonen i byggeprosjektet er ikke vesentlig endret i forhold til tidligere. Etter innarbeidelse av byggelånsrenter utgjør manglende finansiering 6 700 000.

Både ordfører Kåre Helland og rådmann Erland Odden oppfordret kommunestyret til å støtte forslag til vedtak. Et nei ville nemlig føre til at prosjektet kan miste 14 millioner kroner i statlig støtte.

Elling Fekjær var en av flere talere som uttrykte bekymring. - Dette er ei kjedelig sak. Kan vi få ei ekstraregning på merverdiavgift? Hvem skal drifte dette? Må det drives kafé på helårsbasis?
- Det er vanskelig å gi støtte til prosjektet når vi i vår kommune både må legge ned skoler og sykehjemsplasser.

Ordføreren sa at merverdiavgiften kan bli på vel 4,4 millioner kroner.

- Vi får et praktbygg med store muligheter, sa Arvid Berg. - Dette har gitt oss skikkelige problemer, og hodene ruller. Det som er problematisk, er at vi har et heleid kommunalt museum som blir driftet som et as.

Berg viste til at flertallet i et as forplikter mindretallet. Han minnet også om at Sør-Aurdal har ansvar for 38 % av driftsbudsjettet.

Konklusjonen ble at kommunestyret enstemmig sluttet seg til rådmannen sitt forlag til vedtak.