Sist oppdatert: 09.11.2009 11:10

Hedalen.no sjekker fakta

ARNE HEIMESTØL
 

I skoledebatten 5. november sa ordfører Kåre Helland at politikere fra Hedalen hadde vært i flertall da styringsgruppa skulle konkludere i skolesaken. Dette var Elling Fekjær ikke enig i, og vi har spurt ordføreren om fakta i saken. Helland viser til referatene fra møtene 27.8. og 8.9.

Av disse framgår det at politikere med bostedsadresse Hedalen ikke var i flertall på noen av møtene.

Emmy Bakkom tok ordet i saken og minte om at alle politikere er ombudsmenn for hele kommunen. I en kommentar etter møtet sier hun dette:

– Som representant for Sør-Aurdal Arbeiderparti ønsker jeg å se hele kommunen under ett. Det vil være å sette bygdene opp mot hverandre hvis vi begynner å regne på hvor mange fra hver bygd som deltok når ulike vedtak ble gjort. Det var partilistene og de som stemte  som avgjorde sammensettingen av kommunestyret.
Jeg håper at vi kommer til en løsning i skolesaken som tjener alle og at vi skal kunne si at vi har et politisk miljø i Sør-Aurdal som jobber sammen for å utvikle alle deler av kommunen.