Sist oppdatert: 10.11.2009 07:03

Ønsket sentralisering?

Tirsdag er det formannskapsmøte der rammene for budsjett 2010 er tema. Denne gangen vil vi rette oppmerksomheten mot nabobygda vår, Begnadalen.

Dette skriver rådmannen om helsestasjonen der:

Helsestasjonen i Begnadalen legges ned. Da unngår vi utgifter til nytt utstyr, vi slipper å legge til rette med heis og bruk av rullestol, helsesøster får et fagmiljø å forholde seg til og vi kan fordele personalressursene innen tjenesten på en bedre måte. Ulempen er at foreldre og barn i ytre del av kommunen får lengre reiseveg, men reiseutgifter til besøk på helsestasjonen blir refundert av NAV etter søknad.

Om biblioteket heter det:

Et alternativ kan være å stenge filialen i Begnadalen, og se på mulige erstatningstilbud gjennom tilbringertjeneste i samarbeid med frivillighetssentralen.

Er ikke kommunens viktigste oppgave å sørge for likeverdige tjenester til likeverdige innbyggere? I ly av driftstilpasningsprosessen aner vi en sentraliseringspolitikk der tjeneste etter tjeneste planlegges fjernet fra ytre del av kommunen. For Begnadalen sitt vedkommende er det ikke mye man har å ta, og matteuseffekten blir svært reell: Den som lite eller intet har, skal fratas det lille han måtte ha igjen.

Vi er ikke enige i denne utviklingen. Når det gjelder helsestasjonen, minner vi opp innspill fra Hedalen Helselag. Kanskje finnes det lignende synspunkter i Begnadalen Sanitetsforening?