Sist oppdatert: 11.10.2009 06:55

Vilt i Vassfaret

ARNE HEIMESTØL
  Bjarne Berg rapporterer om god jakt til nå i Vassfaret. Hele 12 elger er felt. Selv har han blant annet skutt en 12 taggers elgokse. Lørdag kom jaktlaget over store, ferske bjørnespor ved Bjørke.

Kua og kalven som er avbildet her, fikk vandre videre i Vassfaret. Hunden Bjønn hadde los store deler av fredagen – 200  meter fra Mælodden. Bjarne satt lenge og studerte elgene før han ga seg til kjenne. Kolla og kalven så ikke ut til å bli skremt, og de måtte faktisk jages et stykke unna slik at losen kunne avsluttes. Da Bjønn ble tatt i bånd, var han slett ikke blid.

– Tør du å gå på jakt når det er mer bjørn enn Bjønn der, da? undrer vi.

– Mja, humrer Bjarne. – Det e da itte noe å være redd for så lenge en itte skyt på han.