Sist oppdatert: 15.10.2009 06:52

Fra innsettelsen av den nye prosten i Aurdal kirke.
Korset samler og verner mot det onde

TEKST: EILIV LØNNINGEN
FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN
 

Gudstjenesten startet med prosesjon, der levende lys, blomster og kalk/disk (nattverdsutstyr) ble båret inn, og alteret ble dekket. Etter preludiet ble Anne Hilde innsatt til sin tjeneste ved at lederen for menighetsrådet i Aurdal leste brevet fra biskopen, biskopen hadde en hilsen og ba en bønn for henne.

 

 

Deretter fulgte en vanlig gudstjeneste med nattverd. Riktig nok ble den feiret med innslag fra ny liturgi som er under utarbeidelse i vår kirke. Særlig kan vi trekke frem at syndsbekjennelsen var byttet ut med samlingsbønn og en ny forbønn ble brukt.

 

Mitt håp er at samlingsbønnen ikke bare kunne bidra til å samle oss til denne gudstjenesten, men også kan være samlende for den tjeneste som ligger foran. Fra bønnen henter vi frem: Gud, gjør døren til dette hus vid nok til å kunne ta imot alle som trenger menneskers kjærlighet og fellesskap, og smal nok til å stenge ute misunnelse, hovmod og strid.

 

Ellers ble gudstjenesten beriket med de tre korene som bidro: Tingnes kammerkor, Aurdal sanglag og Aurdal barnekor. Både Monica Korsli Solberg (kantoren) og Henning Andersen bidro på orgel med hjelp fra Bjørn Magne Nyhagen på trompet.

 

Selv hadde jeg gleden å være med som liturg, som den eneste prest utenom Nord Aurdal. Dermed fikk Anne Hilde understreket sin tilknytning til Hedalen også gjennom dette.

 

Etter gudstjenesten var det kveldsmat i det nye menighetshuset. Her vanket det både taler og gaver til den nye prosten. En av gavene var prostekorset. I sentrum at dette henger en kopi av det kors som ble funnet på Storhamarstranda. Dette korset er fra slutten på 900 tallet og er det eldste spor av kristen kunst i dette området. Korset gjør det mulig å anta en påvirkning østfra enten fra Russland eller Ukraina, som har kommet til dette området via Østersjøen. Så selv om Olav den Hellige har gitt sitt bidrag til at den nye troen kom til landet vårt, er dette et vitnesbyrd om at også andre impulser har bidratt.

 

Så ønsker vi Anne Hilde velkommen til Valdres og lykke til med en tjeneste som står i en lang tradisjon.

 

 


Biskop Fiske og prost Anne Hilde Øigarden
 


Sang med bevegelser

 


Anne Hilde holdt preken.

 

 


 


Biskop Solveig Fiske, tidligere prost Georg Espolin Johnson
og prost
Anne Hilde Øigarden

 


Trond, Anne Hilde, Marte og Halvor. Eldste datter, Ingrid, var ikke med.