Sist oppdatert: 15.10.2009 17:22

To gjenstander på plass

ELDOR BRÅTHEN
 

Vi er glad for kunne fortelle at to gjenstander nå har kommet på plass. Den største ”gjenstanden” er et klokketårn. Det er plassert på ”påskeandaktsplassen”, dvs. ved Gunnvang  på Teinevassåsen. Vi takker grunneier Anne Hilde Øigarden som har gitt oss lov til å sette opp tårnet, og Harald Liodden, som har skaffet til veie materialer og utført arbeidet.

Takk også til Ingrid og Knut Lundby. Prosjektet er finansiert med penger som de to har gitt til påskeandaktene.
 

Gjenstand nummer to er ei telegramkasse, til bruk i sorg og glede. Du finner den på veggen ved bårehuset. Ideen om å få satt opp ei telegramkasse med lås ble nevnt for menighetsrådet for ei tid siden. Nå meddeler arbeidsleder Ole Kulterud ved Kroken arbeidssenter at kassa er på plass, og vi sier takk for det.
 

Kirketjeneren har nøkkel og vil sørge for at konvoluttene som er i kassa, blir overlevert.