Sist oppdatert: 15.10.2009 17:45

Ikke for mange i Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL
  – En ulogisk tilskuddsordning er ikke et argument for at vi er for mange i Sør-Aurdal, sier rådmann Erland Odden etter at kommunen fikk 5,5 millioner kroner mindre enn den kunne ha fått hvis det hadde vært fem færre innbyggere i Sør-Aurdal ved inngangen til 2009.

Rådmannen forteller at dersom underskuddet kommunen hadde i 2008 ikke vil bli dekket inn i 2010, kommer Sør-Aurdal på Robekklista. Det er ikke noen stor dramatikk i dette. Konsekvensene vil være at kommunen må ha godkjenning for nye låneopptak og at årsbudsjettet skal sendes inn til lovlighetskontroll hos Fylkesmannen. Kredittgivere skal også ha melding.
– Tap av omdømme er en av konsekvensene dette vil få, sier Odden.

Tirsdag 27. oktober får formannskapet orientering om hvilke andre følger Statsbudsjettet får for kommunen vår.