Sist oppdatert: 17.10.2009 11:13

Forsvarlig skoleveg?

ARNE HEIMESTØL
  Sør-Aurdal kommune er langstrakt. Ytterpunktene for fast bosetting i Hedalen er Søbekkseter, Storrustemoen og Goplerud. Men hvor langt er det egentlig til Bagn?

Gule sider kan gi svaret på dette:

  • Fra Søbekkseter til Bagn sentrum er det 48,3 km. Skal omlasting ved busstransport skje ved skolen, må vi legge til 4,5 km, og reisevegen vil bli 52,8 km.
     
  • Fra Storrustemoen sør i bygda til Bagn er det 45,6 km. Fra Goplerud er distansen 45,9 km. Skal skolebussen, som nå, ta en avstikker til Vestbygda, må vi legge til 6,4 km, og største avstand blir da
    52,3 km
    .

Hvis vi tar utgangspunkt i Bagn sentrum, vil vi kunne sammenligne avstander.


Fra Bagn til Odnes er det 44,7 km.


Fra Bagn til Slidre kirke i Vestre Slidre er det 50,6 km.


Fra Bagn til Gol kirke via Veståsen er det 48,1 km.


Fra Bagn til Heggenes i Øystre Slidre er det 49,8 km.

Reiseavstander må sammenholdes med vegkvalitet når en skal bedømme reisetid og reisekomfort.

Per i dag bor det 15 barn i gamle Storruste skolekrets.

Relaterte nettsider: