Sist oppdatert: 01.10.2009 17:16

Meld deg inn i partiet ditt!

GURO SKINNES
I 1983 var 16 % av befolkningen medlem i et politisk parti. I 2007 var dette tallet sunket til 8 %, hvorav 3 % regnes som aktive. Denne nedgangen skyldes blant annet at folks interesse for politikk har endra seg, og at vi har fått andre måter å engasjere oss på.

Makt- og demokratiutredningen fra 2003 viser at vi har fått et skifte fra kollektive til individuelle påvirkningskanaler. Vi ser også et ad hoc-engasjement som ofte er lokalt, men som gjerne vil være mindre effektivt enn mer langsiktig arbeid innen partier og organisasjoner.

Det er viktig å engasjere seg partipolitisk. Partienes oppgaver er blant annet å nominere folk til valglister, utarbeide partiprogram, verve nye medlemmer og rekruttere personer til ledende verv.

Legitimiteten i vårt politiske system bygger på at de politiske partiene fungerer. I dag deltar kun ett av seks partimedlemmer i nominasjonsprosessen.

Makt- og demokratiutredningen viser at lav deltagelse i de politiske partiene faller sammen med en betydelig mistillit både til politikere og de politiske partiene. Dette er et problem både for partiene og det representative demokratiet. Partiene er det viktigste bindeleddet mellom borgeren og det politiske styret. Når vi får mindre folkelig deltakelse her, blir også kontrollen med politikken svekket.

Skolesaken går som kjent på tvers av alle partier. Medlemstallene fra Hedalen varierer i de ulike partiene. Alle må gjøre en innsats der de kan, for at Hedalen skal bli hørt i denne saken. Politikerne trenger vår støtte til å ta beslutninger. For å få til en skikkelig debatt i partiene er det viktig å melde seg inn og engasjere seg.

Vi kan ikke bare skrive på forum og snakke oss i mellom. Vi må kreve å bli hørt i partiet: gå på medlemsmøter og årsmøte, stille til valg, be om møter og snakke med andre fra resten av kommunen. Partiengasjement er viktig i forhold til nominasjonsprosessen. Det er partimedlemmene alene som bestemmer hvem som skal stå på listene, og dermed hvem som havner i kommunestyret.

Til dere som allerede er partimedlemmer: få med dere flere!
Og til de med en liten politiker i magen: stå fram – sett i gang! Det haster, det er årsmøtetid. Meld dere inn!

TIPS til partiene: Gå sammen og lag en felles ”flyer” med kontaktpersoner for å melde seg inn : )