Sist oppdatert: 27.10.2009 22:43

Spørreundersøkelse vedrørende skolevedtak/befolkningsutvikling

BOSETTING-/FRAFLYTTINGSGRUPPA
 

Kommunestyret i Sør- Aurdal vedtok 24. september 2009 å legge ned ungdomsskolen i Hedalen fra og med høsten 2010. 

 

I den anledning (og på initiativ fra FAU/aksjonsgruppa) ønsker vi å kartlegge om det er familier som av denne grunn vurderer å flytte fra bygda, samt identifisere hvordan vedtaket påvirker potensielle innflytteres bosettingsplaner.

 

Vi har lagt opp til en anonym spørreundersøkelse. Imidlertid er det anledning til å svare per e-post til reidun.marie.storruste@norpe.no for de som synes det er greit å identifisere seg. Det er også anledning til å melde inn andre aktuelle til/fraflyttingssaker til ovennevnte e-postadresse.  

 

Reidun Marie Storruste, Anders Lie, Tineke van der Wal og Kai Holmen.