Sist oppdatert: 23.10.2009 21:14

Publisert i "Valdres" fredag 23.9.
Til deg som var med og representerte flertallet i Sør-Aurdal kommunestyre 

ELDOR BRÅTEN
 

I den siste tida har jeg tenkt ganske mye på ei tegning jeg fant i et fagforeningsblad for noen år siden. Tegninga viste en person, antakelig tillitsvalgt, som hadde krøpet under bordet, og teksten lød: - Hvis ingen vet hvem du er, ligger du for lavt i terrenget
 

Lørdag 3. oktober kunne vi i «Valdres» lese et innlegg om skolesaken i Sør-Aurdal, undertegnet «fra oss som representerte flertallet i kommunestyret». 
 

Underskrifta er skremmende anonym, og i tillegg uklar. Mener man egentlig «vi som utgjorde flertallet», eller er det slik at flertallet har latt seg representere av noen? Hvem er i så fall disse som representerer representantene? Hvem er de som sitter i kommunestyret og utgjør det flertallet som finner det riktig å nedlegge ungdomstrinnet ved Hedalen barne- og ungdomsskole? Vi velgere kan finne det ut på internett, men vi burde egentlig slippe det bryet. 
 

Kommunestyret er valgt av innbyggerne i Sør-Aurdal, står det å lese. Oppvekstgruppa og styringsgruppa var bare saksforberedende grupper som ikke maktet å gjenspeile kommunestyrets sammensetning og mening. Ja vel, så vet man det.
 

Partiprogram ser ikke ut til å ha betydd noe. Mye tyder på at geografisk sammensetning er det eneste som har betydning, og at ordfører og varaordfører oppdaget dette. Kommunestyrets mening var egentlig klar temmelig tidlig fordi flertallet ikke lar seg påvirke av argumenter eller fakta. Jeg utfordrer hver enkelt av flertallsrepresentantene til å motbevise påstanden, for sitt vedkommende.
 

Hvorfor var du med på å invitere folk til å bruke tid på alle disse møtene og utredningene? Hvorfor stemte du for å bruke penger på konsulentutredning? Alternativet du valgte, er et av de sparealternativ som betyr minst økonomisk. Samtidig rammer det hardt fordi du valgte det lengste transportalternativet du kunne velge. 
 

«Vedtaket bygger på faglige råd i forhold til å skape et felles læringsmiljø og et sosialt samspill mellom elever og bygder,» leser vi. Fagpersoner som anbefaler sentralisering, er sikkert ikke vanskelige å finne. Det er heller ikke de som har et stikk motsatt syn. Hvem er de fagpersoner du har valgt å feste lit til i denne saken? Felles læringsmiljø kan man skaffe ved enkel håndsopprekking, men det er ikke gitt at det blir et godt læringsmiljø.
 

«Det er ikkje noko i vegen for at nokre av dei gode erfaringane frå Hedalen kan overførast til SAUS, men av erfaring veit vi at det tek tid å bygge opp ein god og stabil skulestruktur. Alternativet medfører dermed nokre pedagogiske utfordringar. Eventuelt framtidig samarbeid med Ringerike/Nes vert og noko innskrenka med ei slik løysing,» står det i rapporten som kommunestyret bestilte. (side 31) Et godt læringsmiljø og en god og stabil skolestruktur er antakelig lettere å rive ned enn å bygge opp. 
 

Sosialt samspill er et vakkert ønske. Det finnes flere eksempler på gode sosiale samspill bygd opp på frivillig basis. Obligatorisk skole betyr til en viss grad et ufrivillig sosialt samarbeid. Slik er det, selv ved en grendeskole. Her snakker vi om «samarbeid» som er så påtvunget og ufrivillig at det blir en stor utfordring å få det til å fungere. 
 

Det neste du ønsker å oppnå, er «kontinuitet i skoleutviklinga». Et brukbart erstatningsord for «kontinuitet» er «sammenheng». Hedalen barne- og ungdomsskole er den eneste 1-10 skolen i kommunen, og du ønsker å gi elevene ved denne skolen et mer sammenhengende eller kontinuerlig skoletilbud ved å sende dem ut av nærmiljøskolen etter 7.klasse. For skoleelevene i andre deler av kommunen betyr vedtaket du har vært med på, ingen forskjell hva «kontinuitet» angår.
 

Og ettersom flertallet nevner dette med kontinuitet, «kontinuitetsproblemer» og problemer med små faglige miljø er nevnt i rapporten (s.17) i forbindelse med andre skoler i Sør-Aurdal, ikke Hedalen. 

Noen har tatt til orde for et oppvekstsenter sentralt plassert i kommunen. Kan hende er det noe sånt du tenker på, selv om kommunestyret i april tok ut dette alternativet. Samtidig vedtok dere at sentralskole på Bagn er uaktuelt på grunn av reiseavstand. – Det er ingen skam å snu, heter det i Fjellvettreglene. En delvis snuoperasjon har du allerede gjennomført.
 

Nå vil jeg, en vanlig velger uten bestemmelsesrett eller forslagsrett, tillate meg å foreslå en ny snuoperasjon: - La Hedalen barne- og ungdomsskole leve, i hvert fall inntil kommuneøkonomien i Sør-Aurdal tillater bygging av den sentralskolen du muligens drømmer om! Da kan du begynne å vurdere om det er lurt å ødelegge «ein god og stabil skulestruktur», om du fremdeles er tillitsvalgt for innbyggerne i Sør-Aurdal. 
 

Reiseavstanden, og da antakelig også reisetida, anser du som akseptabel. Avstanden fra kommunegrensa mot Ringerike til Bagn kjenner jeg godt. Den er ca 46 km. Tur-retur vil det si drøye ni mil, strake veien. I tillegg har enkelte elever et stykke vei å gå før de når skolebussen, en skolebuss som må kjøre omvei for å plukke opp og sette av alle elevene. Dermed er over fem mil hver vei. For lesere lenger nord i Valdres, det tilsvarer omtrent avstanden Heggenes-Bagn.
 

Fra skolestart til skoleslutt er det fem timer og tre kvarter. Uten å ta hardt i, kan vi legge på ni kvarter. Da er vi oppe i 8 timer per dag eller 40 timer per uke. 42-43 timer er antakelig nærmere virkeligheten. I tillegg antar jeg at elevene, også ved en sentralskole bygd på faglige anbefalinger, vil trenge å gjøre lekser. Hvor lang ukentlig arbeidstid må en 14-åring ha før du anser lengden som uakseptabel? 
 

Du har naturligvis vært i både Storruste og Åsli krets. Har du noen gang kjørt strekningen Bagn-Ringeriks-grensa i søre Hedalen og Bagn-Åsli på vinterføre, gjerne før veien er brøytt?
 

Har du vurdert forsinkelser som kan oppstå i forbindelse med ras eller veiarbeid på E16, eller kanskje til og med på rv 243 gjennom Hedalen? Kommunestyret anbefaler opprusting av rv 243. Vedtaket er ganske uforpliktende, og kom ikke for tidlig. 
 

9. oktober ga Kari Alm Elsrud oss en orientering om hvorfor Hedalen i sin tid fikk ungdomsskole. Kjente du den historien og begrunnelsen som vedtaket den gang bygde på? I samme avis leser vi også et intervju med Magne Omsrud, daglig leder ved Hedda Hytter. Bedriften kan bli nødt til å flagge ut på grunn av din skolepolitikk. Har du tenkt på at bortfall av inntekter kan tvinge kommunen til å redusere skolekvaliteten på grunn av økonomien?
 

Dette ble mange spørsmål. En dåre kan som kjent spørre mer enn seksten vise kan svare, og nå har mange masete og plagsomme dårer stilt spørsmål.
 

13. oktober etterlyser Miriam D. Haugen politikersvar. Jeg bør sikkert ikke forvente meg noe. Når du ikke gidder å svare ei ung mor med elever i skolen, gidder du neppe å svare en pensjonist. 

Eldor Bråthen

 

Sitat: Partiprogram ser ikke ut til å ha betydd noe. Mye tyder på at geografisk sammensetning er det eneste som har betydning, og at ordfører og varaordfører oppdaget dette.