Sist oppdatert: 27.10.2009 08:37

Godt besøkt årsmøte

ARNE HEIMESTØL
  – Vi må tilbake til 1970-tallet for å finne lignende frammøte på Senterpartiets årsmøte i Sør-Aurdal. Dette sa møteleder og tidligere ordfører, Svein Thorsrud, da han ønsket 64 stemmeberettigede velkommen til møtet som ble holdt på Garthus mandag kveld.

Medlemstallet hadde de siste ukene vokst fra 44 til 75 – eller var det 80? Det var usikkerhet om dette da møtet ble satt. De aller fleste av de nye medlemmene kom fra Hedalen, og skolesaken kom til å sette sitt preg på store deler av møtet.

Mange hadde ordet. Debatten var saklig, argumentene var kjente, og litt ny informasjon kom fram.  – Ekstra skyss for ungdomstrinnselevene i Hedalen vil koste rundt 350 000 kroner, opplyste ordfører Kåre Helland. Han har nå bedt om dette tallet må kvalitetssikres.

– Hvis høringsrunden viser at skolevedtaket om å flytte ungdomstrinnet fra Hedalen til SAUS ikke blir akseptert, må vi finne andre løsninger, sa ordføreren. Torsdag 5. november kommer klagen fire kommunestyre- representanter har sendt på skolevedtaket, opp i kommunestyret. Høringsdokumentet om skolesaken passerer trolig kommunestyret 17. desember, og deretter skal det være minst seks ukers høring før saken blir avgjort.

Årsmøtevalgene ble svært spennende. Ole Bjarne Strømmen (valgt styreleder) fikk 32 stemmer, og Kristoffer Landsend fikk 31. Inn i styret kom både, Astrid Hegdal, Tineke van der Wal og Kristoffer Landsend. Valgkomiteen ble supplert med Finn Holm Olsen.

Noen tok også til orde for at møtet skulle vedta en resolusjon med anmodning til kommunestyrerepresentantene om å se på skolesaken ut fra partiets lokale og sentrale program.


Ole Bjarne Strømmen

Møteleder Thorsrud mente at slike resolusjoner ikke kunne fremmes i møtet og foreslo at styret skulle jobbe videre med signalene som var kommet fram. Dette sluttet forsamlingen seg til.