Sist oppdatert: 02.11.2010 20:41

Oversikt over veivedlikehold i Hedalen 2010/2011

 

Vinteren skaper ekstra utfordringer både for trafikanter og for dem som skal sørge for at veiene er framkommelige. Godt samarbeid bidrar til at alle parter blir mer fornøyde.

 

Søbekkseter-Nesbyen
Det er Jon Rødningen fra Nesbyen som har ansvar for brøyting og strøing på strekningen Søbekksetervegen-Nesbyen. Vegstyret har bestemt at det skal brøytes når det er 10 cm snø i vegen, og rydding skal påbegynnes kl. 07.00 når det er behov for det.

I helgene skal det brøytes hyppigere enn vanlig, og Rydningen skal samarbeide med brøyte- og strømannskap på Hedalssida – både med sikte på å framskaffe informasjon om værforhold, behov for utrykning og utføring av tjenester når utrykning fra Nesbyen ikke er påkrevd. Jon Rydningen kan kontaktes på mobil 95 11 39 75.

 

Hedalesvegen:
Dølen-Hedda-Vestsida-Bakka: Mesta har satt bort all brøyting til Hedalen Hytteservice. Normalstrøing i bakka skal Hedalen Hytteservice ta, men hovedstrøing av hele veien skal Tronrud Anlegg ta ansvaret for. Håvard Sukke tlf  90 79 44 33
 

Kommunal brøyting og strøing: Skolen, Hedalsheimen, Bronbakklia, Skolehagen, kirken: Birger Åsheim Tlf. 91 17 62 84.
 

Kommunal brøyting og strøing av Øvrevegen: Hans Johan Åsliebråten Tlf. 90 16 65 19
 

Fledda:
Geir Øverby Tlf. 97 58 64 78
 

Muggedalsveien: Håvard Sukke Tlf. 90 79 44 33
 

Søbekkseterveien: Hans Johan Åsliebråten Tlf. 90 16 65 19
 

Strøsvegen: Henning Perlestenbakken Tlf. 91 39 03 38
 

Vassfarvegen: Edgar Skredderhuset Tlf. 46 93 29 25
 

Publikum oppfordres til å tipse den enkelte entreprenør hvis det skulle være mye snø eller det skulle være glatt, slik at entreprenøren kan vurdere tiltak. Husk at det er forskjellige krav når det skal brøytes på de forskjellige vegene.