Sist oppdatert: 29.10.2009 06:05

Det nye menighetsrådet

ARNE HEIMESTØL
  Det nyvalgte menighetsrådet i Hedalen har konstituert seg:
  • Leder og medlem i fellesrådet: Ellen Skrinde Øverby

  • Nestleder og varamann til fellesrådet: Knut Erik Digene

  • Kasserer: Morten Vestrom

  • Sekretær: Gunvor Heiene

Menighetsrådet begynner sitt arbeid fra og med 1. november og vil bli presentert ved gudstjenesten i stavkirka samme dag.