Sist oppdatert: 31.10.2009 17:05

Prøvekjørte bussruta

ARNE HEIMESTØL
  Fredag 30.10. gjennomførte transportgruppa, som jobber med skolesaken i Hedalen, busstur tur/retur Storrustemoen-SAUS. Tolv kommunestyrepolitikere, to fra kommuneadministrasjonen og hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet hadde møtt opp da bussen startet på ruta ca. kl. 08.20.

Vi fulgte Siri på skoleveien. Hun gikk hjemmefra 08.05 for å ta bussen fra Hedda. Etter 50 minutter var hun framme på Hedalen barne- og ungdomsskole.

Bussen stoppet vel seks minutter her før den fortsatte mot SAUS. Denne distansen brukte den 40 minutter på. Siri ville denne dagen ha brukt 1 time og 38 minutter fra hun startet på skoleveien til hun var framme ved ungdomsskolen på Bagn.

Noen faktorer kan  påvirke reisetida:

  1. Bussen henta elever i Vestbygda. Ordføreren opplyste at en her planlegger tilførselsbuss. Dette kan gi en innsparing på ca. 12 minutter.

  2. Fredag var føret godt. Einar Opperud, som jobber i Nettbuss, sa at en må påregne 15 minutter ekstra reisetid når det er behov for kjettinger. Dette er særlig aktuelt når en kjører over åsen til Begnadalen.

Astrid Langødegård Hegdal ledet turen og ga informasjon underveis. Hun fortalte at det også er bussavgang fra Åsli 08.20 hver skoledag. Denne bussen bruker 20 minutter til skolen. På Søbekkseter har det vært fast bosetting i 70 år. Dersom det i framtida vil bo skolebarn der, må en regne med 40 minutters busstid til skolen der omlasting for de som skal til SAUS, vil måtte foregå. Flere elever må dessuten gå 1-2 kilometer før de kommer til hovedveien.

Nedenfor følger oversikt over antall ungdomstrinnselever fra Hedalen dersom en ser bort fra inn- og utflytting:
 

2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017
27 23 30 34 39 32 30

Hegdal viste også til at det er barn som trenger tilsyn under busstransport, og at det finnes elever som sliter med reisesyke.

Vi bad ordfører Kåre Helland om en kommentar da bussen var framme på Bagn.

Ordføreren sa også at noen har svartmalt situasjonen: – Ungdommene i Hedalen må ikke stå opp klokka 05.00 når de skal på skolen. Det holder å begynne dagen klokka 06.30. Siden skoledagen på SAUS er slutt klokka 14.10, vil alle kunne være tilbake på Hedalen skole klokken ca. 15.00.

Ordføreren advarte også mot konsekvensene av debatten som nå pågår.  Det kan oppstå mobbing mellom elevene som skal gå på samme skole som følge av de sterke motsetningene vi nå ser mellom bygder i kommunen.
– Med tanke på dette kan vi gjerne vurdere om det var rett å sette i gang en slik prosess.

Torsdag 5. november kommer kravet om lovlighetskontroll av skolesaken (039/09) opp i kommunestyret.


Astrid Langødegård Hedal overrakte brev fra elevrådet til ordføreren.

 


Brev og lakris fikk ordføreren av Simen.

I en e-post til redaksjonen skriver Simen dette:

Jeg glemte å si det viktigste til ordføreren. Det var at jeg blir så bilsjuk og må grue meg veldig. Og så er det det at mamma må stå opp klokka seks om morgenen med skoleunger i 11 år fremover. Det blir for slitsomt for henne som begynner å bli gammel.

Ordføreren gir ellers honnør til bussjåføren: – Det var ryddig og grei busskjøring vi fikk være med på.