Sist oppdatert: 02.10.2009 13:29

Videre gang i skolesaken

ARNE HEIMESTØL
  Det er knyttet usikkerhet til den videre saksgangen i skolesaken. Vi har spurt rådmannen hva som skal skje, og her er svaret han har sendt oss på e-post:

"Som det står i vedtaket skal "Endelig vedtak med de nødvendige planer og dokumentasjoner legges ut på høring til berørte parter". Dette gjelder både overføringen av elevene fra Reinli, etableringen av barnehage for øvre del i Reinli, driften av 1 - 7 skole i Begnadalen og Hedalen, overføringen av ungdomsskoleelevene fra Hedalen, samt tilrettelegging av SFO etter behovet.

I tiden framover vil det bli utarbeidet konkrete og detaljerte planer for hvordan kommunestyrets vedtak kan gjennomføres. Vi kommer til å ha kontakt med bl.a. fylkesmannen for å sikre at dette gjøres formelt riktig. Slike planer med nødvendige konsekvensutredninger og kalkyler blir samlet i et høringsdokument og sendt ut etter en politisk behandling (kommunestyret) enten i november eller desember. Nøyaktig hvem som blir høringsinstanser vil bli avklart bl.a. gjennom kontakten med fylkesmannen."

Rådmannen har lovet en pressemelding om saken når saksgangen er klarlagt.