Sist oppdatert: 04.10.2009 20:56

Foreløpig referat fra årsmøte i Hedalen Løypelag

LINE WERMUNDSEN MORK
 

Fredag ettermiddag ble det avholdt årsmøte i Hedalen Løypelag. Det var ikke meldt inn saker utover de vedtektsfestede. Lagets årsberetning, regnskap og valg av styre var derfor de viktigste postene.

 

Helga Perlestenbakken er nestleder og regnskapsfører i laget, og kunne legge fram et revidert og svært tilfredsstillende regnskap etter sesongen 2008/2009:

 

·         Innbetalte løypebidrag har økt med 30% fra forrige sesong, til 225.000 kroner.
Det er likevel rom for større oppslutning om innbetalingene.

·         Det er tegnet 26 nye andeler i regnskapsåret, det samme som forrige sesong og flere enn budsjettert.  Nye hytteeiere er flinke til å tegne andel.

·         Konserten i påsken innbrakte en velkommen inntekt på nesten 20.000 kroner

·         Tilskuddet fra Sparebank1 –stiftelsen på 50.000 var et velkomment bidrag til finansieringen av ny snøscooter

 

Løypekjørerne prioriterer fortsatt godt utstyr framfor økt godtgjørelse.  Laget kan derfor notere et driftsresultat og en kassabeholdning ved regnskapsavslutningen som gir et godt grunnlag for videre drift, både på kort og lang sikt.

 

 Løypemaskinen og scooteren har vært i drift i til sammen rundt 400 timer i sesongen, eller to og en halv måneds fulltids arbeid.

Anbefalt løyebidrag for sesongen 2009/2010 ble satt til kr 600,-,  på linje med øvrige løypelag i Valdres.   Brev med giro for innbetaling blir sendt ut fra Valdres Destinasjon på nyåret.

 

I løypelagets styre var nå Line, Helga , Helge og Bjørn på valg.  Line W. Mork og Helga Perlestenbakken ble gjenvalgt som henholdsvis leder og nestleder, det samme ble Bjørn Vadholm som hytteeiernes representant fra Fledda.   Helge Nordby stilte ikke til gjenvalg, og Øyvind Jordet ble valgt som ny næringslivsrepresentant .

 

Endelig referat blir lagt ut på løypelagets hjemmeside når det er klart.