Sist oppdatert: 07.10.2009 07:58

Tvetydige signaler fra Ringerike?

ARNE HEIMESTØL
  Ordfører Kåre Helland viser til en e-post som leder i hovedkomité for oppvekst og kultur i Ringerike kommune sendte til ordfører i Sør-Aurdal 27. april 2009. Her heter det blant annet:

Mitt spørsmål til deg går på mulighetene for å etablere et ungdomsskoletilbud for elever fra Hedalen, Begnadalen og Nes (alternativt i tillegg et fellesskap med Bjoneroa). Det viser seg tydelig at Nes er en del av Ringerike hvor færre og færre etablerer seg, dette vil få svært negative konsekvenser for skoletilbudet for elevene dersom man ikke klarer å få til et fellesskap.

Har dere drøftet en slik mulighet som et alternativ til de andre løsningene som skisseres? Nes skole har så vidt jeg vet kapasitet til å ta i mot ungdomsskoleelevene fra alle de tre skolene uten store ombygginger.

Denne e-posten fulgte med i oversikt over høringsuttalelser kommunestyret fikk da de skulle behandle skolesaken.

Ordføreren i Ringerike skrev blant annet dette i brev til Kåre Helland 9. sept. 2009:

Det understrekes at Ringerike kommune ikke har forutinntatte syn om alternative former for samarbeid og løsninger. Vårt syn er at dette må fremgå av en eventuell prosess.

Les hele brevet her.

Det var tatt initiativ til et møte mellom de to kommunene dagen før siste kommunestyremøte. Dette møtet ble det ikke noe av.

Ordfører Kåre Helland har nå tatt initiativ til et møte mellom FAU ved Begnadalen skole, Hedalen barne- og ungdomsskole og Nes skole.