Sist oppdatert: 08.10.2009 06:53

Hva skjedde med Småsamfunnsprosjektet? 

MARIT AASLIE BRENDEN
Her en dag kom jeg til å tenke på at vi for noen år siden hadde et stort prosjekt gående i bygda. Det ble bevilget penger, og profilerte politikere og embetsmenn på flere nivå i forvaltningen stod i bresjen
.

Fem temagrupper ble nedsatt. I løpet av en periode på vel tre år ble det lagt ned betydelige tid i møter og dugnader. Flere konkrete resultat står heldigvis ”lysende” igjen, men hva skjedde med resten av prosjektet?  

I lys av det som har skjedd den seinere tida kan det kanskje være interessant å se tilbake på hva som var hovedmålene for prosjektet:  

  • Livskvalitet

  • Næring/Kompetanse

  • Infrastruktur 

Det skulle jobbes for at kulturlivet fortsatt kunne blomstre og utvikles. Barn og ungdom skulle ha et trygt og godt oppvekstmiljø, og det kommunale tjenestetilbudet skulle minimum opprettholdes på dagens nivå.

Det skulle satses på markedsføring av de kvalitetene bygda har, og stimuleres til utvikling av næringslivet og dermed tilflytting og vekst. Utbedringer av veg og øvrig infrastruktur var en sentral del av dette bildet. 

Prosjektet skapte både forventninger og engasjement. Mange kreative ideer så dagens lys. Noen er realisert, andre venter fortsatt på en entreprenør. Engasjementet og aktiviteten er fortsatt stor. Vi som bor her, ønsker ei levende bygd der nettopp målsetningene fra Småsamfunnsprosjektet står i sentrum. Dette må være grunnlaget for å få til positiv utvikling i enhver kommune uansett geografi og innbyggertall. 

Prosjektet er avsluttet, men prosessen er levende og drives videre på mange områder, - heldigvis!