Sist oppdatert: 10.09.2009 06:09

Styringsgruppa konkluderte

ARNE HEIMESTØL
  – Vi har hatt som mål å finne fram til den beste løsningen for skolene i Sør-Aurdal. Nå har vi landet på to forslag –  som egentlig er nyanser av det samme. Disse skal administrasjonen utrede til kommunestyremøtet 24. september, sier ordfører Kåre Helland.

Her er styringsgruppas konklusjon etter møtet tirsdag 8. september:

 1. Bagn barneskole og SAUS ses sammen, evt. også som en administrativ enhet, og det vurderes hvordan klassene kan deles mellom disse i forhold til investeringer. Reinli overføres om mulig til Bagn fra høsten 2010, senest 2011. Begnadalen
  overføres til Bagn fra høsten 2011. Ungdomstrinnet for
  Hedalen videreutvikler samarbeidet med SAUS med flere
  samordnende dager gjennom planverket og skoleåret fra høsten 2010.
   
 2. Som alternativ 1, men Begnadalen overføres med 5.–7.
  klasse til Bagn, Begnadalen beholder 1.–4. klasse.
  Felles for alternativene er at det skal være barnehage i
  Reinli, Begnadalen og Hedalen, SFO etter behov i Bagn,
  Begnadalen og Hedalen.
  Forslag til videre prosess legges fram samtidig, basert på tidligere gitte føringer for innsparingsmål, og føringer gitt i sak 9-09.

Dette betyr, dersom kommunestyret slutter seg til forslaget, at Hedalen barne- og ungdomsskole vil beholde 1.-10. trinn.

 • Les referatet fra møtet her.

FAU ved Begnadalen skole sendte nytt brev til kommunen 7. september. Her leser vi blant annet dette:

Vi har tidligere uttalt at om en sentralskole ikke kan realiseres, ønsker flertallet av foreldrene i Begnadalen at det etableres en skoleorganisering rettet mot kommunesenteret. Dette står fast og vi vil ha følgende løsning for bygda vår:

 • 1.-4. trinn samt barnehage og SFO i Begnadalen
   
 • 5.-10. trinn samles på skole i Bagn
 • Les hele brevet her.

Avisa Valdres hadde nylig et oppslag om utvikling i antall årsverk i Sør-Aurdal kommune. Rådmannen opplyser at dette oppslaget inneholdt feil. Fra 2005 til 2008 er det 21 nye årsverk i kommunen, ikke 57.