Sist oppdatert: 10.09.2009 18:44

Vannverket snart klart til oppstart

TEKST: ARNE HEIMESTØL
FOTO: BJØRN GUSTAVSEN
  Det nye vannverket som skal forsyne Bronbakklia, Skolehagan og skolen med vann fra tre nye borehull, settes i drift 1. november.

Vannverket ligger på eiendommen til Nils Sætrang, og i grove trekk var utbyggingen, som Thomas maskin har hatt ansvaret for, ferdig til 1. juli. To glassfibertanker, hver på 75 kubikkmeter, vil fungere som høydebasseng. Disse er en viktig sikkerhet, både med hensyn til vannforsyningen, men også hvis det skulle bli brann i området. Normalt vannforbruk er 20 kubikkmeter per døgn. Dette betyr at vannreservene vil kunne vare ei ukes tid ved for eksempel strømbrudd.

Godt vann
Vannet som nå tas i bruk, er testet av Mattilsynet. Det kan også suppleres med vann fra ei oppkomme. Det er satt ned to store betongkummer som samler denne vannressursen.

Ny vannleding
Hovedvannledningen er ført til nedsiden av skolen. Den følger svingen ved Hedalsheimen. Her måtte en grave opp veien, og i løpet av høsten skal det legges ny asfalt på denne veistubben. Årsaken til at en valgte denne traseen, var at vannrørene i Skolehagan var for granne. I dette byggefeltet vil vannet altså komme nedenfra og oppover når vannverket settes i drift.

Restarbeider
Det gjenstår fortsatt noen mindre arbeider. Blant annet skal det pyntes opp og sås til på eiendommen til Sætrang. Vått vær har forsinket dette arbeidet.
Det gjenstår også noen monteringsarbeider i boden som skal sørge for vannrensing.

Ingen budsjettsprekk
Bjørn Gustavsen fra avdelingen drift og vedlikehold har hatt tilsynsansvaret med denne utbyggingen. Han opplyser at utbyggingen er blitt gjennomført i tråd med vedtatte budsjetter.