Sist oppdatert: 14.09.2009 22:25

Kirkevalget

ARNE HEIMESTØL
  36,9 % av de stemmeberettige stemte ved menighetsrådsvalget i Hedalen. 22,4% deltok ved bispedømmerådsvalget.

Menighetsrådsvalget:

1. Ellen Skrinde Øverby 235 stemmer
2. Knut Digene 221 stemmer
3. Morten Vestrom 214 stemmer
4. Gunvor Heiene 210 stemmer
5. Ragnar Garli 186 stemmer
6. Anne Storruste Omsrud 184 stemmer
7. Astrid Langødegård Hegdal 184 stemmer
8. Anne Britt Lystad Omsrud 146 stemmer
9. Marianne Bakke Bjørnstad 138 stemmer

Menighetsrådsleder Eldor Bråten opplyser at ca. 90 % av stemmesedlene hadde rettinger. Ved menighetsrådsvalget var det 531 som hadde stemmerett.