Sist oppdatert: 16.09.2009 21:24

Hei, alle trente og utrente!

ANNY PERLESTENBAKKEN
 

Styret for treningsrommet på Hedalsheimen ønsker gamle og nye brukere velkommen til et nytt treningsår!  Rommet er under utbedring, men alle tidligere apparat er på plass, så det er bare å komme i gang med treninga.

 

På grunn av alt utstyret er Treningsrommet  nå låst.  Før du kommer i gang med treninga må du betale halvårsavgift + et depositum på kr 50 for å få nøkkel.  Du må også signere for mottakelse av nøkkelen.  Du kan ta med deg en/flere til trening, men den som har nøkkel er ansvarlig for bruken av rommet.  Alle som trener, må også hver gang signere på lista på oppslagstavla.

 

Nøkkel fås ved henvendelse til Ruth-Heidi Grønbeck tlf. 61 34 90 71 eller 95 13 27 72. I  uke 40- 42 fås nøkkel ved henvendelse til Nina Haugom Grøv tlf. 61 34 91 91 eller 41 52 30 59.

 

Åpningstidene er fra kl. 09.00 til kl. 21.00 alle dager.

Halvårsavgift: kr 500.

Pr. gang: kr 50.

Grupperabatt for bedrifter kan avtales nærmere.

 

Vennlig hilsen Styret for treningsrommet