Sist oppdatert: 01.09.2009 17:04

Hedalen.no sjekker fakta

ARNE HEIMESTØL
  Et nytt argument som blir brukt til støtte for å legge ungdomsskole for Hedalen og Begnadalen til Begnadalen, er at gymnastikksalen i Begnadalen skal være større enn tilsvarende sal i Hedalen. Men stemmer det?

Her er tallene:

 • Gymsalen i Begnadalen er ca. 180 kvadratmeter.

 • Gymsalen i Hedalen er ca. 183 kvadratmeter.

Siden spørsmålet om idrettsanlegg er brakt på banen, gir vi opplysninger om hva nærområdene til de to skolene har å tilby:

Begnadalen skole:

 • Lysløype, 2,5 km, kjøres med scooter og sporkall

 • Fotballbane med grasdekke. Internasjonale mål.

 • Skileikanlegg med flomlys

 • Grøntanlegg ved skolen

 • Skate-rampe

 • Planer om ballbinge

Kilde: Magne Damslora

Hedalen barne- og ungdomsskole:

 • Grusbane for fotball, ca. 45 * 80 m

 • Grasbane for fotball, 60 * 100 m

 • Dette punktet er oppdatert: Lysløype, 2,0 km, (ikke 1,8 km som vi først skrev) kjøres med høystandard løypemaskin. Den har nå full bredde som gir god plass til preparering av både klassisk spor og skøytespor ved siden av hverandre. I tillegg blir det kjørt en ekstra sløyfe på 0,5 km når det avholdes kretsrenn.

 • Skileikanlegg med flomlys

 • Tre hoppbakker, den største for hopp på inntil 20 meter

 • Skøytebane med asfaltunderlag og vant. Også for rulleskøyter og skateboard

 • Ballbinge planlegges utbygd høsten 2009. Søknad behandles av planutvalget i kommende møte.

Kilde: Roger Kjensrud
 

NB! Pressen er ikke alltid til å stole på. Mener noen av vi har gitt mangelfulle eller feilaktige opplysninger, vil vi undersøke saken og rette eventuelle feil.