Sist oppdatert: 23.09.2009 17:27

Hedalen.no kommenterer
Politisk svenneprøve

ARNE HEIMESTØL
  – Dette er den klart vanskeligste saken jeg har jobbet med til nå i min ordførerperiode, sier Kåre Helland. De 24 andre kommunestyrepolitikerne har det neppe særlig enklere når de i dag skal ta stilling til hva som skal skje med skolestrukturen i kommunen vår.

Bakteppet er alvorlig nok. Kommunen må spare penger, og helst skulle en nå innsparingsmålet på oppvekstsektoren på 4,5 millioner kroner per år. Budsjettrammene skolene driver etter, er dessuten svært stramme, og behovet for friske midler til innhold i skolen, investeringer og vedlikehold er store.

Oppvekstgruppa har lagt fram sin innstilling, og styringsgruppa for driftstilpasningsprosessen har bedt rådmannen utrede to alternativer. Dette er gjort, og nå er det kommunestyret som skal si sitt.
– Kommunestyret er ikke bundet av styringsgruppas konklusjon, sier Helland.

Velger kommunestyret å la elever fra Reinli gå på Bagn skule, vil dette ikke utløse store investeringer. Blir det løsningen, vil det trolig bety at barnehagen legges til Reinli.

En større utfordring vil det bli hvis rådmannens forslag om å flytte alle barnetrinnselevene fra Begnadalen til Bagn blir tatt til følge. Det betyr utbygging for minst seks millioner kroner, og ettersom 450 000 kroner til busstransport ikke er tatt med i ett av regnestykkene, så kan det en vinner på en slik sammenslåing, bli mindre enn enn det som er oppgitt i saken. I tillegg kommer naturligvis usikkerhet som er knyttet til andre tall.

I Sør-Aurdal har noen skoler nynorsk som hovedmål, mens andre bruker bokmål. Å mikse elever fra ytre og øvre del av kommunen, kan bety krav om gruppedeling. Dette har stor betydning både for rombehov og lærertimer.

Sist mandag var det folkemøte i Begnadalen. Ordføreren fortalte at det ikke er plass til begnadalselevene på Bagn med mindre man bygger ut én eller begge skolene. Så spurte han om det ville være vilje til å la hele barnetrinnet gå i Hedalen. I så fall må ungdomstrinnet i Hedalen til Bagn, eller en kan bruke Begnadalen skole til felles ungdomstrinn for ytre del av kommunen. Begeistringen uteble.

– Det er åpent hva som kommer til å skje i dag, sier ordføreren. Å trekke bastante konklusjoner etter gruppemøtene sist tirsdag skal en være forsiktig med. Meningene er delte, i kommunestyret, som i befolkningen for øvrig. Og i bakhodet til mang en politiker spøker nok tanken om at det bare er to år til neste valg.

Det, eller de, vedtak som gjøres torsdag kveld, må uansett kvalitetssikres, godkjennes og sendes ut på ny høring, sier ordføreren.