Sist oppdatert: 25.09.2009 01:15

Ikke orientert av eget parti

ARNE HEIMESTØL
  Både varaordfører Svein Bakke og ordfører Kåre Helland gikk mot styringsgruppas innstilling da skolesaken ble behandlet i kommunestyret torsdag kveld.

Fra talerstolen ble det opplyst at det hadde vært drøftinger mellom Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Disse drøftingene var helt ukjent for Emmy Bakkom (Ap). – Jeg er svært skuffet over mitt eget partis saksbehandling, sier Bakkom.

Dette uttalte varaordfører Svein Bakke til Hedalen.no torsdag 10. september:

  – Men sa ikke styringsgruppa at det er for langt å kjøre elever til Bagn, spør vi ordfører Helland. – Jo, det stemmer det. Men det var ikke flertall for rådmannens innstilling, og klokka 13.00 torsdag utformet jeg forslaget som ble vedtatt. Jeg mener at det er bedre at de eldste elevene får lang kjørevei enn at de yngste skal få det.

Nå skal saken opp i formannskapet. Høringsrunden vil vare i seks uker, og når den er over, kan kommunestyret gjøre endelig vedtak i saken.