Sist oppdatert: 26.09.2009 21:01

Måtte få et vedtak

ARNE HEIMESTØL
 

Kommunestyrets beslutning om å legge ned ungdomstrinnett ved Hedalen barne- og ungdomsskole har vakt frustrasjon, sinne og nytt engasjement. På flere samlingsplasser i bygda var kommunestyrets helt uventede vedtak samtaleemne i går.

Varaordfører Svein Bakke og ordfører Kåre Helland ble enige om en ny tekst og presenterte denne for gruppelederne. Etter det Hedalen.no erfarer, var det flere i både Arbeiderpartiet og Senterpartiet som var helt ukjent med det som skulle fremmes.

- Vi så at rådmannens innstilling ikke ville få flertall, sier Bakke. Dette var bakgrunnen for at vi utformet forslaget som til slutt ble vedtatt.

Når det gjelder reiseavstand, mener Bakke det er riktig å skåne de yngste elevene. - Det er elever i Begnadalen som vil få like lang reisevei til Bagn som elever fra Hedalen. Vi bruker for mye penger på skole. Nå må vi spare slik at vi har midler nok til å få innhold i skolene våre.