Sist oppdatert: 28.09.2009 16:33

Hedalen Helselag takker

ARNE HEIMESTØL
 

Hedalen Helselag takker alle som tok vel i mot bøssebærerne 22.09. På to timer samla vi inn 12 000 kroner til Demensaksjonen. Svært mange ga uttrykk for at denne sykdommen hadde de følt på kroppen i nær familie, og at dette ville de støtte.
 

Vi rakk dessverre ikke innom riktig alle husstander på de to timene. Det er fortsatt mulig å støtte aksjonen ved å sende penger til konto nr. 1644.08.46673. Se her.

 

Ellers vil vi oppfordre alle til å bli medlem i Hedalen Helselag! Det koster bare 250 kr. i året, og du støtter et tradisjonsrikt lag og en viktig miljøfaktor i bygda. Tenk bare på trettendagsbasaren! Helselaget er mer enn det, det driver helseforebyggende arbeid på ulike plan, både i egen regi og ved å støtte andre lag og tiltak i bygda.
 

Kontakt gjerne kasserer Ola Einar Grøv , tlf 90944328 , e-post ola.einar@groev.no eller en av de andre i styret.

Se: https://hedalen.no/helselaget/