Sist oppdatert: 29.09.2009 05:32

Senterpartiet og skolesaken

ARNE HEIMESTØL
  Senterpartiet i Sør-Aurdal hadde gruppemøte før kommunestyremøtet sist torsdag. Møtet ble holdt på Begnadalen skole tirsdag 22.9. Til stede var kommunestyre-representantene og lokallagsstyret.

–  Vi drøftet skolesaken i tre timer, forteller lokallagsleder Åsmund Aukland. Meningene var delte, og møtet kom ikke fram til noen konklusjon.

Aukland var ikke kjent med at det skulle komme opp noe nytt forslag i kommunestyret.

– Hva tenker lokallagslederen om ordfører Helland?

– Jeg har stor aktelse for Helland og har bare godt å si om ham. Hva han har gjort, har han gjort i god hensikt for å rette opp kommunens økonomi. Jeg er ikke selv informert om noen uredelighet i denne saken.

– Hva tenker du om framtiden til Hedalen barne- og ungdomsskole?

– Selv ser jeg helst at Hedalen skole må bestå; både barnetrinnet og ungdomstrinnet. Men kommunestyret har avgjørelsen.

Aukland vurderer nå om det bør kalles inn til et styremøte/gruppemøte i Senterpartiet før endelig avgjørelse blir tatt med hensyn til skolens framtid.

Gruppeleder Kjell Berg
Også kommunestyrerepresentant og gruppeleder Kjell Berg var uforberedt på forslaget Helland og Bakke reiste. Han trodde det var rådmannens forslag til vedtak som ville bli hovedtema. Dette begrunner han ut fra at styringsgruppa la fram sin innstilling uten dissens.