Sist oppdatert: 05.09.2009 08:07

Hedalen.no sjekker fakta

ARNE HEIMESTØL
  Tirsdag 8.9. skal styret i driftstilpasningsgruppa ha sitt neste møte.  Vi har undersøkt hva elevtallet ved skolene i kommunen er i dag. I tillegg tar vi med prognose for elevtallsutvikling fra 2008.
 
Begnadalen skole Bagn skule Reinli skule
1. trinn 3   1. trinn 19   1. trinn 7
2. trinn 8   2. trinn 19   2. trinn 0
3. trinn 5   3. trinn 12   3. trinn 5
4. trinn 8   4. trinn 13   4. trinn 5
5. trinn 5   5. trinn 16   5. trinn 8
6. trinn 14   6. trinn 12   6. trinn 7
7. trinn 10   7. trinn 23   7. trinn 4
Sum: 53   Sum: 114   Sum: 36

       
Hedalen barne- og ungdomsskole

    SAUS

1. trinn 13     8. tinn 33
2. trinn 9     9. trinn 38
3. trinn 9     10. trinn 33
4. trinn 15     Sum: 104
5. trinn 14  
6. trinn 7    
7. trinn 11        
8. trinn 7        
9. trinn 9        
10. trinn 9        
Sum: 103        

       
Tall fra "Struktur, tenestenivå og kvalitet for skule, barnehage og SFO. Driftstilpasning 2008-2011"

  Prognosen som ble laget i 2008 og tallene vi har i dag, er ikke identiske på alle skolene. Til- og fraflytting er faktorer som selvsagt påvirker elevtallet. Hedalen barne- og ungdomsskole har + 4 elever, og Begnadalen skole har + 3. Prognosen for Bagn skule viste seg å stemme, mens Reinli har - 2 og SAUS -3.

Ytterligere en familie fra Nederland flytter til Hedalen. Her er det to barn i skolepliktig alder, og disse skal begynne på skolen i mars/april 2010.

Tallene vi har oppgitt, har fått fått fra skolene. Ta kontakt med redaksjonen@hedalen.no hvis du finner feil i dette oppslaget.