Sist oppdatert: 09.09.2009 06:24

Administrativ saksbehandling

ARNE HEIMESTØL
  Sør-Aurdal kommune tar nå en fullstendig byggesak på ballbingen som skal bygges ved Hedalen barne- og ungdomsskole. Byggesaksbehandler Harry Moshagen opplyser at saken vil bli behandlet administrativt, trolig i løpet av september. Dersom det kommer klage(r) på et administrativt vedtak, går saken til politisk behandling.

– Når endelig vedtak er fattet, vil Hedalen idrettslag kunne ta en avgjørelse vedrørende byggestart, sier HIL-leder Tone Kjensrud.

Nærmiljøanlegg 2
Kjensrud opplyser at det nå er nedsatt en prosjektgruppe som skal utrede nærmiljøanlegg nummer 2, sykkelsti og naturhinderløype nedenfor skolen. Rektor Odd Rune Stalheim, Mona Strandbråten (HIL) og en fra FAU er oppnevnt som medlemmer av gruppa.