Sist oppdatert: 09.09.2009 06:40

Oppfordring om å stifte venneforening for Mølla

RØNNAUG SØRLIE
 

Styret for Bautahaugen har med glede sett Rigmor Brendens innlegg om Allsang ved Mølla. Det er veldig hyggelig at så mange møtte fram.

 

Vi har også registrert at det var en oppfordring denne dagen om å stifte en mølleforening.

 

Styret for Bautahugen ser gjerne at en slik blir stifta, og vi ber interesserte om å kontakte styret  ved Rønnaug Sørlie, eller andre av styrets medlemmer innen 01.11.09