Sist oppdatert: 16.04.2010 05:49

Kongeparet til Sør-Aurdal

ARNE HEIMESTØL
 

DD.MM. Kongen og Dronningen kommer til Oppland på fylkestur 7.-9. juni 2010. De vil besøke alle de seks kommunene i Valdres.

 

Programmet i Sør-Aurdal
Fylkesturen avsluttes onsdag 9. juni på formiddagen med at Kongeparet overværer et 1000-tallsspel på kommunens 1000-årssted, Vangen i Bagn, der det også blir blomsternedleggelse på en bauta over de falne.

 

Etter lunsj vil Kongeparet besøke Bautahaugen i Hedalen, et mer enn 100 år gammelt bygdemuseum. Tema i Sør-Aurdal er ”Marknad og kultur”.

 

  • Se hele programmet for besøket her.

Ordfører Kåre Helland opplyser at en er godt i gang med å forberede kongeparets besøk.