Sist oppdatert: 16.04.2010 19:10

Mottakelse på Slottet

ARNE HEIMESTØL
 

I november ble Elling Fekjær tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv. 18. mars var han, sammen med Ståle Borgersen, invitert til mottakelse på Slottet.

 

Audiens
Ordet "audiens" stammer fra det latinske ordet «å høre», og betyr «mulighet til å bli hørt». Å "få audiens" betyr å få anledning til å foretrede for en fyrste eller annen høytstående person.

De Kongelige mottar mange mennesker i audiens hvert år. Disse kommer som regel for å redegjøre for en sak eller organisasjon, eller for å takke for mottaket av en orden eller medalje. Les mer her.

Antrekk
Antrekket var mørk dress, og ca. 25 personer fra hele landet, de fleste med ledsagere, var invitert til denne mottakelsen. Tre og en halv time var satt av, og kongens hoffsjef, hans adjutanter fra alle våpengrener og flere fra staben deltok.

Velkomst og orientering
– En særdeles hyggelig dame, som hadde en sentral rolle, var Bjørg Willmann. Det viste seg at hun og familien har hatt hytte på Teinevassåsen fra 1950-tallet. Hun brukte hytta mye og kjente godt til Hedalen og Valdres, forteller Elling.

Ved ankomst fikk alle orientering om hvordan en skulle forholde seg til kongen. Dette skulle være en festdag, og alle ble oppfordret til å både slappe av og være naturlige. Kongen ville verdsette muntre og naturlige historier.

Mottakelsen
– Etter at alle høytidelig hadde hilst på Hans Majestet Kongen, ble det i Slottets store festsal servert kanapeer med hvitvin. På forhånd ble vi meddelt at kongen ønsket å ha rikelig med servering, derfor måtte vi bare spise og drikke, noe vi gjorde. I tillegg til kongen selv gikk blant annet adjutantene, hoffsjefen og Bjørg Willmann rundt og pratet med oss. På forhånd hadde de blant annet satt seg inn i hvorfor vi hadde fått medaljen og hvor vi kom fra. Alle viste en  ekte interesse for oss og hva vi sto for. Denne mottagelsen var  avslappet og hyggelig.

Etter hvert dannet hoffsjefen små grupper hvor kongen kom og snakket ca. en halv time. – Han ønsket at vi skulle si noe oss selv og noe om området vi kom fra. I tillegg til å fortelle om psykiatrien og Fekjær, fortalte jeg selvsagt om Bautahaugen, Hedalen, Sør-Aurdal og Valdres. Kongen viste stor interesse for det hele. Jeg anbefalte Hans Majestet Kongen å gå inn på Hedalen.no for om ønskelig å finne mer informasjon. Selvsagt ønsket jeg kongen velkommen til Valdres i juni og overbrakte en spesiell hilsen fra ordfører Kåre Helland, forteller Elling.

Til slutt holdt kongen tale. – Her takket han for at vi hadde kommet til Slottet, for det vi alle hadde gjort for fedrelandet gjennom mange år og ønsket oss lykke til videre i våre gjerninger.  

Mer informasjon
Elling forteller at han hadde tatt med litt skriftelig informasjon om Fekjær, Hedalen kirke, Bautahaugen og Sør-Aurdal, noe han ga til en adjutant ved ankomst. Få dager etter audiensen fikk han takkebrev fra kongen for dette.

En sterk opplevelse
– Å motta Kongens fortjenestemedalje gjør noe med en som person. Jeg har mange ganger tenkt på hvorfor har jeg mottatt denne hedersbevisningen. Hva kan jeg bruke den til? Kan denne gi meg nye muligheter til å gjøre mer for psykiatrien eller for kulturen og andre området jeg er engasjert i?

Ved å motta Kongens fortjenestemedalje er jeg blitt mer klar over hvor heldig og privilegert jeg er som gjennom hele mitt voksne liv har fått anledning til å arbeide med folk har det virkelig det vondt – de psykisk syke. Og attpåtil få lov til å arbeide med særinteressene mine – kultur, politikk og samfunnsutvikling.   

Mottagelsen på Slottet ble en mektig opplevelse. Å få lov til å være gjest hos Hans Majestet Kongen, snakke, tale alvor og spøke med ham, var stort. Å oppleve Slottet pyntet til fest for oss –  med uttallige lysende kandelabre og blomsteroppsatser – var en flott opplevelse!

Rammene rundt festen var selvsagt helt spesielle. Men å se Hans Majestet Kongen stå og vente på oss i den store festsal da speildørene åpnet seg, kommer jeg aldri til å glemme. Det var stort og alvorlig! sier Elling.