Sist oppdatert: 18.06.2010 08:50

Bautahaugens venner 2010

RIGMOR BRENDEN
 

”Bautahaugens venner har til formål å fremme Bautahaugens samlinger ved å øke oppslutningen om museet, gjøre mer synlig det museet arbeider med, og støtte opp om arrangementene på museet”.


Vi håper DU vil være med og skape et levende museum. Det er tid for å fornye medlemskapet i Bautahaugens Venner. Det er tre ulike type medlemskap:

  • Hovedmedlemskap kr. 100,- (gir 1 stemme ved valg)

  • Familiemedlemskap kr. 200,- (gir 2 stemmer ved valg)

  • Bedriftsmedlemskap kr.400,-

Medlemskontingenten kan betales ”på nett” til kont nr: 61856700320.
Trenger du innbetalingsblankett tar du kontakt med kasserer på tlf: 97709754.
Fint om du betaler innen 15.05. 2010.