Sist oppdatert: 01.04.2010 23:02

Veståskapellet 1. april 2010 e.Kr.
Skjærtorsdagspreken

SOKNEPREST HELGE HARTBERG
 

Joh 13,1-15

På skjærtorsdag går Jesus fra disippel til disippel med vaskevannsfatet sitt. Og nå kommer han til deg med det.

Når Johannes skriver fortellingen om Jesus, begynner han med det harde ordskiftet mellom Jesus og jødene. Debatten kunne gå høyt. Men målbinde Jesus, det kunne ingen.
Siden forteller Johannes om Jesu vei til døden på korset. Han tas til fange og blir forhørt av øverstepresten. Mot sin vilje dømmer Pilatus ham til døden, og Jesus blir henrettet på korset.

Mellom disse to delene hører vi om Jesu stille timer sammen med disiplene sine. Og det er der vi befinner oss på skjærtorsdag. Det er nødvendig for en Jesu disippel å være stille sammen med Jesus, så han kan lære oss hvordan det er å være hans disippel.

I dag lærer han oss to ting.
For det første ber Jesus oss se på ham som et forbilde.
For det andre viser han oss at han må få gjøre noe med oss som ingen andre kan.

"Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre," sier Jesus.

Jesus gjør seg selv til tjener. Slik som jeg er en tjener for dere, slik skal dere være tjenere for hverandre, sier han.

Å gi en gjest muligheten til å få vasket føttene, var i Israel vanlig høflighet. Men å utføre selve fotvaskingen var en oppgave for slaver. Det var en skittjobb.

Slik jeg har gjort skittjobben for dere, sier Jesus, slik skal dere gjøre skittjobben for hverandre. Jesus har gitt oss et forbilde. Siden forteller Johannes at Jesus sier: "Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre." (v. 34)

"Vis samme sinnelag som Kristus Jesus", skriver apostelen Paulus. "Han tok på seg tjenerskikkelse." (Fil 2,5.7)

Og Matteus forteller om Jesus at han sa: "Den som vil bli stor blant dere, skal være deres tjener, slik Menneskesønnen er kommet for å tjene." (Matt 20,26.28)

Jesus er forbildet vårt. Hans eksempel skal være vår veiviser. Kjærligheten skal råde blant dere. Tjenersinnet skal herske der dere er. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre. (Joh 13,35)

Slik er det Jesus vil at de kristne skal leve med hverandre.

Nå tror kanskje noen at det neste jeg skal si, er: Dessverre, slik er det ikke hos de kristne.

Det er jeg ikke så helt sikker på. Det fortelles om de første kristne at andre sa om dem: Se, hvor de elsker hverandre. Jeg tror mange kristne menigheter og forsamlinger bærer preg av ekte kjærlighet de kristne imellom i dag også.

Noen av dere kan helt sikkert fortelle om opplevelsen av å høre til i et fellesskap der aktelsen for de andre sto i høysetet. Noen har kommet flyttende til et nytt sted og oppdaget: i denne menigheten var det godt å være.

Når det er sagt, må vi nok likevel føye til: Dessverre. Dessverre er det ikke slik Jesus sa det skulle være. Kristne mennesker har opplevd at den dagen livet røynet på, var det liten støtte å få i den kristne menighet. Det var ikke slik Jesus hadde tenkt det.

Og når debatten går om ulike stridsspørsmål i kirken, kan det ofte være grunn til å spørre: Hvor er det blitt av den kjærligheten Jesus har lært oss? Det betyr ikke at vi skal godta all slags lære i kirken. Men vi må gjøre tydelig at vi er glade i hverandre også når vi kjemper for det rette. For slik var Jesus. Hans forbilde har vist oss hva sann kjærlighet er. Han la såmenn ikke skjul på hva som var rett og galt. Samtidig lærte han oss å elske våre fiender.

Med Jesus som forbilde ser vi hvor ofte vi svikter.
Derfor trenger vi at Jesus griper inn og handler med oss. Det er det andre Jesus vil lære oss i dag. Vi trenger at Jesus kommer med vaskevannsfatet sitt og gjør oss rene. Det er det ingen andre som kan gjøre. På dette punktet er ikke Jesus noe forbilde, for akkurat dette er det ingen andre som kan gjøre ham etter.
Vi trenger at Jesus gir oss tilgivelse for vår svikt. Vi trenger at han tar oss inn i fellesskapet med seg. Og det er det Jesus gjør med disiplene sine under måltidet han spiser sammen med dem før han går i døden.

"Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg," sier Jesus til Peter. Hvis ikke jeg får lov å handle med deg, da har vi ikke noe fellesskap lenger.

Jesus gjør sin gjerning med disiplene, og med det knytter han dem til seg.

Jesus vil gjøre noe med deg. I dag vil han at du skal komme til hans måltid og ta imot hans legeme og blod. Gjennom hans kropp og hans blod får du tilgivelse for all din synd. Alt som skiller deg fra Gud, blir vasket bort. Jesus står der med vaskevannsfatet sitt.

Du får fellesskapet med Jesus.
Du får fellesskapet med Gud.
Du får fellesskapet med alle andre som Jesus har knyttet til seg.

Peter protesterte: Herre, vasker du mine føtter?
Har ikke vi også lyst til å protestere? Jesus Kristus, Guds Sønn, vår Herre og Mester. Det var da vi som skulle bøye oss og tjene ham, følge ham i ydmykhet og lydighet, gjøre hans vilje i vår daglige gjerning. Han er den hellige og allmektige. Vi er skrøpelige mennesker med synd og skyld.
Og så kommer Jesus og sier: Jeg vil være din tjener. Kan det bli mer upassende?

Visst er det upassende – at Guds egen Sønn skulle bli et menneske som oss – at han skulle forlate sin herlighet i himmelen for å komme oss opprørske mennesker til unnsetning – at han skulle la seg håne og spotte og henrette av syndere.

Visst er det upassende. Men han gjorde det. Han gjorde det for at du i dag skulle få hans gave, for at du skulle få tilgivelse og få vasket bort alle dine synder.
 

Et lite stykke brød, en liten skvett vin. Kan så lite bety så mye?
 

Da Peter skjønte hvor viktig det var at Jesus vasket ham, ville han gjerne få det skikkelig gjort, fotvasken var plutselig ikke nok. Men det var nok, sa Jesus.

Det Jesus vil gi deg, er akkurat det du trenger. Det Jesus vil gi deg, er akkurat nok. Du skal få lov å tro at dette gjør Jesus for deg, og det er tilstrekkelig. Du skal la det Jesus sier være sant for deg.

Hvorfor gjør Jesus dette? Johannes forteller: Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste.
Jesus elsker deg. Derfor gjør han dette.

Hva gjør du med Jesu kjærlighet? Tar du imot den? Eller forsmår du den?

Kan du i det hele tatt ta imot Jesu kjærlighet? Er du verdig til den? Hvorfor tror du Jesus vil gi deg sin kjærlighet? Fordi du er verdig til den? Ikke er du verdig til Jesu kjærlighet, og ikke kommer du noen gang til å bli det. Men Jesus elsker deg likevel, fordi han er din bror. Da du ble døpt til Jesu navn, da ble du Guds barn. Og er du Guds barn, da er Guds Sønn din bror.

Når Jesus ber deg til sitt måltid, da er det ikke fordi ditt liv er så bra og din tro så stor. Når Jesus ber deg til sitt måltid, så er det fordi du hører til der, og Jesus vil for alt i verden ikke miste deg. Da må han hele tiden få vaske bort alt som skiller mellom deg og ham, alt som skiller mellom deg og Gud.

På skjærtorsdag går Jesus fra disippel til disippel med vaskevannsfatet sitt. Og nå kommer han til deg med det.

Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir én sann Gud fra evighet og til evighet. Amen.