Sist oppdatert: 23.04.2010 06:38

Tulipansalg mot narkotika

OLE GJERDALEN
 

Kommende helg kaster lokale lionsmedlemmer seg ut i en ny aksjon. Denne gangen står det årlige salget av tulipaner til inntekt for forebyggende narkotika-arbeid for tur.

 

Tulipanene er en ”kvittering” til alle som støtter lions’ forebyggende arbeid blant barn og unge.

Fredag ettermiddag og lørdag formiddag vil lionsmedlemmene i Sør-Aurdal og på Nes i Ådal være å finne utenfor de fleste av distriktets butikker.  I tillegg oppsøkes en del bedrifter som på forhånd har bestilt blomstene.

Tulipanene selges i bunter på åtte og koster 100 kr per bunt.

 

Pengene som kommer inn, går uavkortet til lokale tiltak. Mesteparten brukes til å finansiere kurs for lærere og materiell til undervisningsprogrammet ”Det er mitt valg.”
 

Dette er et program som legger vekt på å utvikle barn og unges sosiale kompetanse og læringsmiljø.  De får trening i å ta ansvar, kommunisere, øke selvtilliten, ta beslutninger og lære å sette seg mål.  Det er et faktum at dette gir oppløftende resultater.

Lions utstrakte kursvirksomhet med satsing på barn og unge hadde ikke vært mulig uten dette årlige tulipansalget.

 

I tillegg arrangerer klubben guidet tur gjennom Vassfaret i begynnelsen av juni for alle sjetteklassingene i Sør-Aurdal og på Nes i Ådal.

 

Klubben håper derfor at salget i år vil gå like bra som foregående år.