Sist oppdatert: 06.04.2010 06:17

Bjørneaktivitet?

OLE KNUT STEINSET, STATENS NATUROPPSYN
 

Det er nå tid for at bjørnen vandrer ut fra hiet, og Statens naturoppsyn er svært interessert i opplysninger om bjørn – både i Vassfaret og ellers i distriktet. Bjørneaktivitet i fjor høst i Vassfaret/Vidalen-området tyder på at det også i år overvintrer bjørn i disse traktene.
 
I overvåkingen av bjørnestammen i Norge har DNA-analyser av møkk og hår de siste årene gitt helt nye muligheter, der bjørnene kan bestemmes helt ned på individnivå. Det er avgjort at dette er en metode som det skal satses på årlig over hele landet. I Oppland ble det samlet inn og analysert prøver for 2007. Resultatene fra dette året ble ferdigstilt og offentliggjort våren 2008.

 

Neste gang Oppland var med i dette overvåkingsopplegget, var i fjor og analyseresultatene er lovet ferdigstilt nå i vår. Vi samlet imidlertid også inn prøver i 2008 som vi har gode forhåpninger om å få analysert sammen med materialet fra 2009. Til sammen er det disse to årene i Oppland samlet inn over 100 prøver. Dette vil gi oss en spennende oversikt over bjørneaktiviteten i Oppland. Resultatene offentliggjøres bl.a. på nettsidene til Direktoratet for Naturforvaltning, så følg med. 
 
Vi håper dere vil bidra i denne kartleggingen av bjørnebestanden og rapportere om observasjon av bjørn, spor e.l. til lokale rovviltkontakter i Statens naturoppsyn; Per Ivar Stensæter tlf 90784742 eller Ole Knut Steinset tlf 97544177. Vi er også svært interessert i observasjoner av andre store rovdyr.

 


Sporavtrykk ved Nevlingen 2009