Sist oppdatert: 11.08.2010 21:06

Verdiskaping

MAGNE RUUD
 

De siste dagene har debatten rast om hvor verdiskapningen skjer her i landet. Egentlig burde jeg være fornøyd ettersom SSB nå har endret definisjonen av verdiskapning, slik at også advokaters og revisorers innsats teller med i begrepet: ”å skape verdier”.

 


Nytt liv

 

Jeg har aldri følt det slik at jeg via mitt profesjonelle yrke har vært noen bidragsyter til å skape verdier.

Spørsmålet er hva som kan defineres som: 1) å skape, og 2) hva ligger i begrepet verdi?

Som yrkesutøver har jeg følelsen av å skape lite, jeg er nærmest et lovpålagt og nødvendig onde i oppfølgingen av de som allerede har skapt noe. Hvilken verdi det har hatt og har, kan også diskuteres.  

 

Jeg har vært frustrert over dette, men har, for min egen tilfredshets skyld, brukt tid og energi på et annet felt som har gitt meg mye, og det er å være hobbyskogbruker de siste 20 årene.

 

Økonomisk sett har dette vært en fiasko, og jeg hadde fått adskillig bedre økonomisk uttelling dersom jeg hadde forblitt ved kontorpulten.  Men økonomi betyr ikke alt.  Jeg har altså ikke levd av skogen, snarere tvert om, men for en del,- for skogen, i form av planting, kultivering, avvirkning, og ikke minst opplevelser.

 

Økonomisk sett gir skogen et visst utkomme for eieren, og den bidrar til produksjon og økonomisk verdiskapning i den etterfølgende kjeden. Selv eksportøkonomien er påvirket av skogbruket, og for det meste ligger skogen utenfor Ring 3 i Oslo.

Allikevel er skogavvirkningen så ubetydelig at Oppland ligger på en av de siste plassene mht verdiskaping her i landet.

 

Skogbruk er langsiktig, fra 70 til 120 års omløp.  Allikevel kortere enn et oliventre som bærer frukt best i en alder av 250 år.

.

I vestgarda er det i 2010 avvirket 6400 m3, med en førstehåndverdi på ca. 2,2 mill. kroner.

Når du kjøper det ferdige produktet i form av avispapir, skrivepapir, eller reisverk og lister, så er verdien femdoblet, dvs. ca 11 mill kroner. Bra det av en utkant!

Nå skal det sies at dette ikke representerer noen gjennomsnittlig årlig avvirkning her vest.

 

Skog skaper også andre verdier, og da i form av opplevelser, fysisk fostring, psykisk velvære, kunnskap og trivsel. Skogen er en positiv bidragsyter i form av å binde skadelige karbonforbindelser, og slik sett bidra til å forsinke, eventuelt redusere, den globale oppvarmingen

 

At skogen også kan gi hodebry når villniss overvelter plantefelt, og når elgen spiser toppskuddene av prakteksemplarer av unge trær, er en annen ting.

 

La verdiskapningsbegrepet ligge, og om du ikke definerer verdi som utelukkende er noe som kan veksles i kroner, så ta følge til skogs! Så starter kampen for tilværelsen


Noen kommer, og noen går.


Den sterkestes rett


Livsgrunnlaget er ikke det samme for alle.


Livsgrunnlaget er ikke det samme for alle.


Ryddegutt


Et skapelig ungskogfelt


Inspeksjon


Høst


En fryd for øyet


Forfriskende


Her er det dimensjon


På avveie


Her bor vi.


Og her bor jeg.


Mylder


Mer mat!


Uff a meg!


Verdier som oftest går tapt.


Verdier som oftest går tapt.


En dag er det over.


Hestekrefter, men ingen hest.


Samling før avgang


Fabrikken venter.


Ensom står jeg tilbake.