Sist oppdatert: 18.08.2010 21:30

Bedehuset rustes opp

GUNVOR HEIENE
  De senere år er Bedehuset blitt stadig mer brukt, både til den ordinære møtevirksomheten og til selskaper som ved dåp og konfirmasjon, gebursdager og minnesamvær. Huset, som ble bygd i 1913 og påbygd i 1970-åra, trenger opprustning for å bli et tidsmessig lokale.

Mye er allerede gjort. Bygda hjalp til med penger til en oppvaskmaskin i 2002. Og hvert år innbringer basaren litt mer enn det som trengs til den daglige drifta av huset. Og 40.000 kr i gave fra en privatperson samt ei minnegave var med og la grunnlaget for nye investeringer.

De senere år er huset blitt malt både innvendig og utvendig, og det er sydd nye gardiner. Dette er gjort med dugnad og gaver.

Golvet i salen hadde råtne bjelker som nå er skiftet ut. Men botnsvilla på øvre veggen i salen er pill råtten og må skiftes. Det er kjøpt inn nytt laminatgolv til gangen og salen, men bare gangen er lagt foreløpig. I salen er det en kjellerlem ned til kryperom under golvet. Den vil bli fjernet, men først må det lages et hull i grunnmuren slik at en kan komme inn i kryperommet utenfra.

Et stort løft er tatt i sommer. Før måtte vanntankene fylles fra bekken, og det måtte brukes vannfilter. Og kloakken som går i tett tank, måtte tømmes utenom kjøreruta, noe som koster ca. 4000 kr hver gang. I sommer er det boret etter vann, og det er laget innfiltrering for gråvannet fra kjøkkenet på nordsida. Nå blir det atskillig bedre, men dette ble dyrere enn forutsett, så Bedehuset måtte ta opp et lån på 36.000 kr for å få betalt regningene.

Ennå gjenstår mye arbeid før huset har fått en tidsmessig standard. Bl.a. bør kjøkkenet rustes opp og utvides litt. Nytt golv må legges. Det gynger når en går på det. Ny komfyr og kjøkkeninnredning må til, og noe mer dekketøy må kjøpes inn. Det trengs minst 60.000 kr til dekning av gjeld og fullføring av planene, sjøl om det meste av arbeidet gjøres på dugnad.
Gaver med eller uten skattefradrag Styret håper at mange ønsker å gi et bidrag til opprustning av Bedehuset. Gaver som sendes gjennom Evangelisk Orientmisjon konto nr. 3000 15 76719 og merkes ”Hedalen bedehus” gir rett til skattefradrag hvis gaven er på 500 kr eller mer (inntil 12.000 kr pr. år) og man oppgir personnummer. Gaver kan også sendes direkte til: Bedehuset v/Herman Sukke, konto nr. 6185 05 11836, men da vil de ikke komme inn under ordninga med skattefradrag.