Sist oppdatert: 24.08.2010 06:43

Åpning av Natur- og kulturstien

FOTO: ARNE G. PERLESTENBAKKEN OG ELLEN SKRINDE ØVERBY
 

Søndag ble Natur- og kulturstien fra kirka til Bautahaugen åpnet. Det var strålende vær da Astrid Hegdal på vegne av Bygdeutvalget ønsket de 80 frammøte   velkommen til Mølla. Her ble det servert kaffe, saft og gjærbakst.

Musikkinnslag ble det ved Halvor Killi Grønhaug og Ronja Grønbekk (kornett, og de fem jentene Elise, Kristin, Lina, Rønnaug og Tuva framførte en fin sommersang.

Elling Fekjær hilste fra styret i Bautahaugen samlinger, og de frammøtte fikk delta i allsang. Kari Halldis Brenden hadde omvisning på Mølla. Det hele ble bundet sammen av programleder Sigrid Haugen.

 

Rigmor Brenden orienterte om ideen til natur- og kulturstien. Nedenfor gjengir vi hele hennes tale og bilder fra dagen.

 


 

Rigmors tale
Vi har nådd en viktig milepel i dag. Vi kan annonsere  Natur- og kulturstien som åpna. Ordet milepæl blir ofte brukt om et delmål i et større prosjekt eller en viktig hendelse, og slik er det også med denne åpninga. Den er en viktig hendelse for Hedalen.
 

Vi hadde tiltenkt Kjell Ellefsen, tidligere prest i Hedalen, æren av å åpne Natur og kulturstien. Det var han som lanserte ideen for Bygdeutvalget i Hedalen for åtte år siden, i 2002.
 

Dessverre kunne han ikke være her i dag, men han ønsker oss til lykke og håper at stien vil gi gode opplevelser både for hedølinger og de som kommer som gjester til bygda.
 

Han hadde benytta deler av denne stien ofte og funnet ut at ”ingen turer ble like, alltid var det noe nytt å se og høre, sanse og oppleve” for å bruke hans ord. Kjell  hadde også lagt merke til det rike dyrelivet, og han hadde hatt gleden av å følge med elva, som minket og økte i takt med vær og årstider. Og ikke minst, tid til stille tanker når han tok seg tid til å stanse opp.

 

Dette med å legge forholdene til rette for en natur-og kultursti, var en så god idé, at småsamfunnsprosjektet og bygdeutvalget tok fatt på arbeidet for at stien kunne bli en realitet.
 

Det ble innhentet tillatelse fra grunneierne, og traseen ble grovrydda. Grunnfinansieringa kom også på plass i denne perioden, fra 2002 til 2006.

Som medlem i Bygdeutvalgets styre, tok jeg på meg arbeidet med å samle opplysninger, og å registrere kulturminner. Det skulle vise seg å bli et tidkrevende, men svært interessant arbeid jeg tok fatt på i 2007.
 

I Kulturminneåret 2009 kom jeg i kontakt med Katarina Sparstad ved Valdres Natur- og kulturpark. Der fikk vi hjelp til bestilling av tavler og tilvisningspiler, men også økonomisk støtte. Vi fikk også hjelp til å digitalisere stien på kart. Dette ble en motivasjon i det videre arbeidet.

Det ble også en inspirasjon at arbeidet vårt kvalifiserte til midler som Oppland fylkeskommune delte ut i Kulturminneåret.
 

Nå ble det valgt ei gruppe som har samarbeidet dette siste året om teksten til opplysningstavlene.
 

Gjennom hele denne prosessen er det veldig mange som har vært involvert. Mange har fortalt sin historie, og gjennom årene har svært mange bidratt med praktisk arbeid, som rydding, merking, snekkering av klopper, laga oppslagstavler og kvilebenker, og ikke minst alle som har vært med på å sette opp skilt og piler slik at stien skal bli lettere å finne. Uten å trekke fram noen spesielt, vil jeg takke hjertelig hver enkelt. Uten denne store innsatsen hadde vi ikke hatt denne stien i dag!
 

Målet har vært å ta vare på deler av gamlevegen, samt synliggjøre noe av den rike, lokale kulturarven som finnes langs den. Her finner vi spor etter menneskers aktiviteter i tidligere tider. Navn på boplasser, åkerlapper og sideveier forteller sin egen historie.
 

I arbeidet med registreringa kommer det stadig fram historier som bør huskes og tas vare på, så det er bare en liten del som har kommet med hittil.
 

Allikevel er det blitt tekst til 12 hovedtavler langs den 5.5 km lange veien fra Bautahaugen samlinger til Hedalen stavkirke.

Vi velger å se på denne begivenheten som en del av et større prosjekt. Vi har gjort et grunnarbeid som det kan bygges videre på, fram mot neste milepæl.
 

Tilgjengelig og tilrettelagt natur er et viktig felles gode, og vi håper nå at Natur-og kulturstien  vil bli flittig brukt, til stor glede for oss alle.