Sist oppdatert: 26.08.2010 13:59

God respons på bønn om støtte

ARNE HEIMESTØL
  – Bygda får til det meste, sier Hermann Sukke, kasserer i styret for Bedehuset. Nylig ble det sendt ut anmodning om støtte, og per 25.8. er det kommet inn 38 500 kroner. Målet er 60 000.

Mye kan gjøres på dugnad, men noen varer og tjenester må kjøpes. Brønnboring er et eksempel på det. Les mer om vedlikeholdsarbeid og utbedringer her.

– Nå er gjelda nedbetalt, og jeg tror vi skal få inn det vi trenger til å fullføre planlagte prosjekter, sier Sukke.

Gaver som sendes gjennom Evangelisk Orientmisjon konto nr. 3000 15 76719 og merkes ”Hedalen bedehus” gir rett til skattefradrag hvis gaven er på 500 kr eller mer (inntil 12.000 kr pr. år) og man oppgir personnummer. Gaver kan også sendes direkte til: Bedehuset v/Herman Sukke, konto nr. 6185 05 11836, men da vil de ikke komme inn under ordninga med skattefradrag.