Sist oppdatert: 29.08.2010 22:18

Statusrapport fra HSV

ARNE HEIMESTØL, LEDER I HSV
  Torsdag var det styremøte i foreningen Hedalen Skoles Venner. På møtet gikk vi gjennom utredninger Magne Omsrud og Svein Gunnar Huset hadde laget om helt nødvendige reparasjoner som må gjennomføres for å stoppe lekkasjer i samfunnsdelen av skolen. Dette dokumentet vil bli lagt fram i møte med Sør-Aurdal kommune.

Det ser ikke ut til at lekkasjene fra taket over gymnastikksalen har skapt uopprettelige skader, men konklusjonen er at utbedringsarbeider må til for å hindre videre forfall. Vi mener at dette arbeidet bør ha førsteprioritet i 2011 og håper at kommunen kan sette inn nødvendige midler for at delprosjekter knyttet til denne utfordringen kan bli gjennomført.

I høst har vi hovedfokus på skogrydding, malearbeid og sying av nytt bakteppe på scena. Skogrydding er planlagt, sying påbegynt, og malearbeidet er godt i gang.

Mer omfattende enn ventet
De 14 i malegjengen til Marianne Bjørnstad har støtt på utfordringer underveis. Det viser seg at flere vegger har bord som helt eller delvis må byttes ut. Dette arbeidet er igangsatt, og når nye bord er på plass, vil veggene bli malt ferdige. De fire øverste bordene fra lærerrommet til barnehagen har store råteskader og vil bli byttet i løpet av vinteren.

Mange vinduer må skrapes grundig. Dessuten må flere av dem kittes før de kan males. Flere vannbrett har skader, og ventildeksler er flere steder ødelagt. Dører må pusses før de får olje eller maling. Både reparasjoner og utskiftinger må til, så maleprosjektet, sammen med utbedringer, vil nok strekke seg over flere uker utover høsten. Målet er å ta veggene fra sørsiden til barnehagen (mot skoleplassen).

Høye planter i bedene har vært en medvirkende årsak til råteskader. Bedene har dessuten vært vanskelige å vedlikeholde. Dette gjør at jord og vekster i alle bed vil bli fjernet og ny jord vil bli kjørt på plass. Berit Åsli har tatt på seg prosjektlederansvar for nyplanting våren 2011 slik at bedene skal være ferdige til 17. mai.

Svein Harald Lie vil ta ned portene ved skolen og reparere disse. Deretter vil de få ny maling. Flaggstanga skriker også etter vedlikehold, og denne oppgaven vil Reidar Heiene lede. Endelig kan vi nevne at tre lyktestolper vil bli rettet opp slik at de står i lodd. Dette oppdraget har Trygve Kjensrud tatt på seg.

Hele folket i arbeid
HSV ønsker å engasjere hele bygdesamfunnet i venneforeningens arbeid. Vi lager lister over hvem som har deltatt med frivillig arbeidsinnsats, og timelister for hvert prosjekt vil bli ført og framlagt for kommunen.

Vi vil forsøke å engasjere stadig nye medarbeidere. På denne måten håper vi å unngå at vi sliter ut noen. Et viktig mål er dessuten at ansatte ved skolen, elever og bygdefolk skal få et eiendomsforhold til hjertet i bygda; skolen og samfunnshuset vårt.

Økonomi
Vi har fått 15 000 kroner til maleprosjektet + bord av kommunen. Egne økonomiske midler må likevel til. HSV setter stor pris på gaver som kan sette oss i stand til å igangsette flere av de vel 20 ikke-prioriterte prosjektene vi har på lista vår. Pengegaver kan sendes til konto:
6185 05 29832.

Hedalen Skoles Venner er registrert i Frivillighetsregisteret, og det betyr at vi kan motta grasrotandel fra Norsk Tipping. Ønsker du å gi til foreningen vår, varsler du kommisjonæren din om det.